İçinde ğun olan 16 kelime var. İçerisinde ĞUN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğun olan kelimeler listesine ya da Sonu ğun ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞTIRMA, YOĞUNLUKÖLÇER

11 Harfli Kelimeler

YOĞUNLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

ÇOĞUNLUKLA, YOĞUNLAŞMA

8 Harfli Kelimeler

ÇOĞUNLUK, YOĞUNLAÇ, YOĞUNLUK

7 Harfli Kelimeler

BOĞUNTU, BOĞUNUK, UĞUNMAK

6 Harfli Kelimeler

BOĞUNÇ, UĞUNMA

5 Harfli Kelimeler

ÇOĞUN, YOĞUN


Kelime bulma makinesi

N U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

UN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YOĞUNLAŞTIRMAK

 1. [-i] Yoğun duruma getirmek, teksif etmek

YOĞUNLAŞTIRMA

 1. [isim] Yoğunlaştırmak işi

YOĞUNLUKÖLÇER

 1. [isim] Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre

YOĞUNLAŞMAK

 1. [nsz] Yoğun duruma gelmek, tekâsüf etmek, konsantre olmak
  • "Atlar benekli bir yıldız alacasında, şehit cesetlerinden yoğunlaşmış bir kokuyu, kalın bir sis gibi dağıta dağıta ilerliyorlardı." (Atilla İlhan)
 2. Bütün dikkatini bir konu üzerinde toplamak

YOĞUNLAŞMA

 1. [isim] Yoğunlaşmak işi, konsantrasyon
 2. Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi, konsantrasyon
 3. Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı, derişme, konsantrasyon

ÇOĞUNLUKLA

 1. [zarf] Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle
  • "Karar çoğunlukla alındı."
 2. Genellikle
  • "Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz." (Refik Halit Karay)

YOĞUNLAÇ

 1. [isim] Kondansatör

ÇOĞUNLUK

 1. [isim] Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı
  • "Kapatılmış bir siyasi partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği bir siyasi parti kurulamaz." (Anayasa)

YOĞUNLUK

 1. [isim] Yoğun olma durumu
 2. Yoğun bir maddenin özelliği, kesafet
  • "Sisin yoğunluğu."
 3. Bir cismin birim hacminin kütlesi
  • "Demirin yoğunluğu 7,8'dir."

UĞUNMAK

 1. [nsz] Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak, soluğu tıkanmak, ağlaya ağlaya bayılmak
 2. İsteksiz davranmak, savsaklamak
  • "Gönülsüz yazıyorum. İstemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum." (Nezihe Meriç)

BOĞUNTU

 1. [isim] Zor soluk alma
 2. Sıkıntı
  • "Sen hiçbir zaman bilmeyeceksin bu korkunç boğuntuyu, bu çaresizliği." (Nazlı Eray)
 3. Bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi, vurgunculuk, ihtikâr
  • "Boğuntuya biterim, Mustafa kardeşim." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BOĞUNUK

 1. [sıfat] Kısık, boğuk
 2. Sıkıntılı, kapalı, donuk

UĞUNMA

 1. [isim] Uğunmak işi

BOĞUNÇ

 1. [isim] Aşırı sıkıntı, üzüntü, kasvet, bunalım
  • "Bize daima yakın tarihimizin kaygılar, boğunçlar uyandıracak siyasalarından birer portre çizmeyi amaçlamış gibidir." (Selim İleri)

YOĞUN

 1. [sıfat] Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif
 2. Koyu, kalın
  • "Yoğun bir sis."
 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.)
 4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan
  • "O bölgede nüfus yoğundur."
 5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok
 6. Şişman, iri, tombul
  • "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..." (Atilla İlhan)
 7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne)

ÇOĞUN

 1. [zarf] Çok kez, sık sık, ekseriya
  • "Çoğun içinden geldiği gibi, algıladığım gibi yazıyorum." (Selim İleri)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü