İçinde ğru olan 44 kelime var. İçerisinde ĞRU bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğru olan kelimeler listesine ya da Sonu ğru ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

MAĞRURCASINA, MAĞRURLANMAK

11 Harfli Kelimeler

DOĞRULANMAK, MAĞRURLANMA, SAMANUĞRUSU

10 Harfli Kelimeler

DOĞRUCULUK, DOĞRULAMAK, DOĞRULANMA, DOĞRULTMAÇ, DOĞRULTMAK, DOĞRULTMAN, SOĞRUMSAMA

9 Harfli Kelimeler

DOĞRULAMA, DOĞRULMAK, DOĞRULTMA, MAĞRURANE, MAĞRURLUK, SOĞRULMAK, UĞRULAMAK, YOĞRULMAK

8 Harfli Kelimeler

DOĞRUDAN, DOĞRULMA, DOĞRULTU, DOĞRULUK, DOĞRULUM, DOĞRUSAL, DOĞRUSUZ, DOSDOĞRU, MAĞRURCA, SOĞRULMA, UĞRULAMA, YOĞRULMA

7 Harfli Kelimeler

DOĞRUCA, DOĞRUCU, DOĞRULU, DOĞRUSU, UĞRULUK, UĞRUNDA

6 Harfli Kelimeler

MAĞRUR, TUĞRUL, YOĞRUM

5 Harfli Kelimeler

DOĞRU, UĞRUN

4 Harfli Kelimeler

UĞRU


Kelime bulma makinesi

R U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

UR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAĞRURLANMAK

 1. [nsz] Kurumlanmak, gururlanmak, kibirlenmek, kendini beğenmek
  • "... hakikati unutmaz, mağrurlanmaz, para, servet, ihtişam, saltanat gibi şeylere tenezzül bile etmezdi." (Ömer Seyfettin)

MAĞRURCASINA

 1. [zarf] Mağrurca

MAĞRURLANMA

 1. [isim] Mağrurlanmak işi

DOĞRULANMAK

 1. [nsz] Doğrulama işine konu olmak veya doğrulama işi yapılmak

SAMANUĞRUSU
...
DOĞRULTMAÇ

 1. [isim] İki yönlü bir dalgalı akımı, bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt, redresör

DOĞRULTMAN

 1. [isim] Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey
 2. Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem

DOĞRULAMAK

 1. [-i] Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek, tasdik etmek
  • "Olup bitenler ve başka kaynaklardan alınan haberler Ali Yusuf'u daima doğruluyordu." (Tarık Buğra)
 2. Bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla olayları inceleyip araştırmak

DOĞRUCULUK

 1. [isim] Doğrucu olma durumu
  • "Gönüllü doğruculuğun o kadarı tatlı anılar edinme şanslarını büyük çapta kısıtlar." (Refik Erduran)
 2. Bir insanın söz ve hareketleriyle kanaat ve inançlarının, düşünüşünün uyuşması

SOĞRUMSAMA

 1. [isim] Yüze soğurma

DOĞRULTMAK

 1. [-i] Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek
  • "Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı." (Tarık Buğra)
 2. Düzeltmek
  • "Yanlışları doğrultmak."
 3. Yöneltmek
 4. Yön bulmak
  • "Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim."
 5. Para sağlamak, kazanmak
  • "Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz." (Atilla İlhan)

DOĞRULANMA

 1. [isim] Doğrulanmak işi

MAĞRURANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Mağrurca
  • "Bohçacı mağrurane güldü." (Ercüment Ekrem Talu)

MAĞRURLUK

 1. [isim] Mağrur olma durumu

DOĞRULAMA

 1. [isim] Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon
 2. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü

DOĞRULTMA

 1. [isim] Doğrultmak işi

YOĞRULMAK

 1. [nsz] Yoğurma işi yapılmak veya yoğurma işine konu olmak
 2. Özellikleri, nitelikleri birbirine karıştırılmak
  • "Antakya'nın taşı, toprağı, efsane ve tarih ile yoğrulmuş, havası ve suyu sır ve sihir ile karışmıştır." (Refik Halit Karay)
 3. Metal kap bir yere çarparak bir yanı eğrilmek, yamulmak
 4. Bazı konularla sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak
  • "Bu problemler içinde yoğruldu."

DOĞRULMAK

 1. [nsz] Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek
 2. Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek
  • "Uzandığım yerden hafifçe doğrularak onları çizmeye başlıyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [-e] Yönelmek
  • "Çocuk hızlı, paytak adımlarla parkın kapısına doğruldu." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Yeniden güçlenmek, kalkınmak
 5. Para sağlanmak, kazanılmak
  • "Nasıl, gündelik doğruldu mu?"

UĞRULAMAK

 1. [-i] Hırsızlıkla ele geçirmek, çalmak, sirkat etmek

SOĞRULMAK

 1. [nsz] Soğurulmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü