İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAĞCILIK

 1. [isim] Bağ yetiştirme ve ürününü satma işi

DEĞİNMEK

 1. [-e] Bir konuyu ele alarak ondan kısaca söz etmek, dokunmak, temas etmek
  • "Gündüz yüzme havuzunda açmadığı bir konuya değinmek gereksinmesi duyuyordu." (Necati Cumalı)

SEĞRİMEK

 1. [nsz] Seğirmek

BAĞLANAK

 1. [isim] Bağlantı
  • "Bu kopuk kopuk, küçük yaşantıların ekseni, tek bağlanağı da kendisi." (Haldun Taner)

YIĞIŞMAK

 1. [nsz] Bir araya gelip toplanmak, birikmek

DEĞİMSİZ

 1. [sıfat] Liyakati olmayan, liyakatsiz

ÇİĞNENME

 1. [isim] Çiğnenmek işi

DAĞALASI

 1. [isim] Eti kırmızı bir çeşit küçük alabalık (Salmo alpinus)

BAĞILLIK

 1. [isim] Görece olma durumu, izafiyet, rölativite

COĞRAFYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim
 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
  • "Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BAĞLAMAK

 1. [-i] Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak
  • "Gemiyi iskeleye bağlamak."
 2. Düğümlemek
  • "İpi ipe bağlamak."
 3. [-i] Yara ilaç koyup bezle sarmak
  • "Yarayı bağlamak."
 4. [-i] Denk yapmak, paket yapmak
  • "Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."
 5. [nsz] Oluşmak, tutmak, meydana gelmek
  • "Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı / Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 6. Bir iş veya kimse için ayırmak, tahsis etmek
  • "Birine haftalık bağlamak."
 7. Anlaşma yapmak
  • "İşleri sözleşmeye bağlamak."
 8. [-i] Uyulması zorunlu olmak
  • "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." (Anayasa)
 9. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak
  • "Bu iş beni çok bağladı."
 10. [-i] Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak
 11. [-i] Geçişi engellemek
  • "Bütün yolları bağlamışlar."
 12. [-i] Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek
 13. [-i] Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek
 14. Gönlünü kazanmak
  • "Bu davranışınız beni size bağladı."
 15. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak
 16. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
  • "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?" (Reşat Nuri Güntekin)

DEĞNEKÇİ

 1. [isim] Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların binişi ve taşıtların sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
 2. Parklarda düzeni sağlamaya çalışan kimse
 3. Şehir düzeni ile ilgili görevli

SEĞİRMEK

 1. [nsz] Hafif kımıldamak, genellikle vücudun bir yerinde deri ile birlikte derinin hemen altındaki kaslar hafifçe oynamak
  • "Üç dört gün oluyor, sol gözümün alt kapağı seğiriyordu." (Burhan Felek)

DÜĞÜNSÜZ

 1. [sıfat] Düğünü olmayan
 2. [zarf] Düğün olmadan, düğün yapmadan

EĞİTİMLİ

 1. [sıfat] Eğitim görmüş, eğitilmiş

KARAAĞAÇ

 1. [isim] Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan, kerestesi değerli bir ağaç, narven (Ulmus)

SAĞLAMAK

 1. [-i] Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek
  • "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık." (Haldun Taner)
 2. Elde etmek, sahip olmak
  • "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti." (Yaşar Nabi Nayır)
 3. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak

UĞRATMAK

 1. [-i] Uğrama işini yaptırmak, uğramasına sebep olmak
  • "Öteki tabancayla, o da mağdurun belinden aşağısını felce uğrattı." (Burhan Felek)
 2. [-den] Savmak, çıkmak, dışarı atmak, kovmak

ÇIĞIRMAK

 1. [-i] Çağırmak, seslenmek
 2. Türkü söylemek
  • "Gazi Rahman gene türküler çığıracaktır, eski türküleri çığıracaktır." (Tarık Buğra)

DAĞLAYIŞ

 1. [isim] Dağlama işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü