İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞARTICI

 1. [sıfat] Ağartma işini yapan

BAĞIMSIZ

 1. [sıfat] Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür
  • "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı." (Necati Cumalı)
 2. Müstakil
 3. [isim] Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse
  • "... Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır." (Anayasa)
 4. [isim] Bağımsız milletvekili

AĞLAMALI

 1. [sıfat] Ağlayacak gibi olan
  • "O içeride kızı dövüyor, biz burada ağlamalı oluyoruz." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Acıma duygusu uyandıracak durumda olan

CANCİĞER

 1. [sıfat] Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş)
  • "Aynı işi ortaklaşa yaparlardı, canciğer dosttular." (Orhan Kemal)
  • "Bir gün evvel canciğer kuzu sarması, ferdası günü sen kimsin efendi ben seni tanımıyorum." (Haldun Taner)
  • "Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz." (Reşat Nuri Güntekin)

DEĞİRMEK

 1. [-e] Duyurmak, bildirmek, ulaştırmak
 2. Değdirmek, dokundurmak

ŞIRLAĞAN

 1. [isim] Susam yağı

ÇÖĞÜNMEK

 1. [nsz] Bir yanı inerken öbür yanı kalkmak

SACAYAĞI

 1. [isim] Üzerine tencere, tava vb. koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
 2. Her zaman dayanışma içinde olan kimseler

BAĞITSIZ

 1. [sıfat] Sözleşmesi olmayan

PİSBOĞAZ

 1. [sıfat] Eline geçeni zamansız ve ayırt etmeden yiyen (kimse)
  • "Demek ki küçük kız son derece pisboğaz olmasına rağmen bu paraları yemeyip biriktirmiş." (Reşat Nuri Güntekin)

SEĞİRDİM

 1. [isim] Yaya koşusu
 2. Top atıldığında kundağın geri tepmesi
 3. Değirmene su veren oluğun eğimi
 4. Yeniçeri mutfaklarında kullanılan etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri

SOĞUTMAK

 1. [-i] Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak
  • "Suyu soğutmak."
 2. [-den] Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak
  • "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

DEĞİŞİCİ

 1. [sıfat] Biçimden biçime giren, değişken

DEĞİŞKEN

 1. [sıfat] Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
  • "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor." (Haldun Taner)
 2. [isim] Değişik sayı değerleri alabilen nicelik

BAĞLAÇLI

 1. [sıfat] Bağlacı olan

BAĞLANMA

 1. [isim] Bağlanmak işi

ÇOĞALTAN

 1. [isim] Çarpan

UĞULDAMA

 1. [isim] Uğuldamak işi

KARCIĞAR

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde hareketli bir makam

DEĞİŞMEZ

 1. [sıfat] Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
  • "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu." (Samiha Ayverdi)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü