İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAĞILMAK

 1. [nsz] Sağma işine konu olmak
 2. Kumaş, kilim vb. bir yerinden iplik çıkıp sökülmek
  • "Kilimin kenarı sağıldı."
 3. Akmak, kaymak, aşağıya doğru hızla inmek
  • "Yılan deliğe sağıldı."

YOĞUNLAÇ

 1. [isim] Kondansatör

DOĞUMEVİ

 1. [isim] Doğum yapılan sağlık kuruluşu

İTOĞLUİT

 1. [isim] Hakaret içeren bir sövgü sözü

KÖRDÜĞÜM

 1. [isim] Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
 2. Çözülmesi hemen hemen imkânsız olan sorun
  • "Bu misalin neticesini iyi tahlil etmek fikrimce bizim çözemediğimiz kördüğümü çözmek demektir." (Yahya Kemal Beyatlı)

SOĞURMAK

 1. [-i] Bir madde, bir sıvıyı içine çekmek
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek
  • "Siyah yüzeyler ışık enerjisini soğurup ısıl enerji durumuna getirirler."

BOĞAZSIZ

 1. [sıfat] Boğazı olmayan
 2. Çok az yemek yiyen, iştahsız (kimse)
  • "Zaten pek boğazsız bir kızdı." (Ömer Seyfettin)

DOĞAÇTAN

 1. [zarf] Doğaçlama

DÜĞMESİZ

 1. [sıfat] Düğmesi olmayan
  • "Üstüne boynundan geçen, düğmesiz, yamalı ve partal bir yelek geçirmiş." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Düğme ile tutturulamayan

SOĞUTMAK

 1. [-i] Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak
  • "Suyu soğutmak."
 2. [-den] Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak
  • "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

UĞRULAMA

 1. [isim] Uğrulamak işi veya durumu

AĞLATICI

 1. [isim] Ağlamaya yol açan şey

MÜBALAĞA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Abartı

BAĞBOĞAN

 1. [isim] Küsküt

BAĞRILMA

 1. [isim] Bağrılmak işi

MAĞRURCA

 1. [zarf] Gururlanarak, kibirlenerek, büyüklenerek, mağrurcasına, mağrurane

BAĞLAŞIK

 1. [sıfat] Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
 2. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim)

ÇOĞALTIM

 1. [isim] Çoğaltma işi
 2. Asıl kopya ile aynı özellikleri taşıyan yeni bir kopyayı tek işlemde elde etme

İĞRENGEN

 1. [sıfat] Her şeyden iğrenme huyu olan

DAĞLAYIŞ

 1. [isim] Dağlama işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü