İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇOĞULLUK

 1. [isim] Çoğul olma durumu
  • "Ne de olsa varsan, onlarla birlikte varsın, desteği tekillikten değil çoğulluktan alıyorsun." (Tomris Uyar)

SIĞIRCIK

 1. [isim] Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

BUĞDAYSI

 1. [sıfat] Buğdayı andıran, buğdaya benzeyen, buğday gibi
  • "Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı." (Ahmet Muhip Dranas)

ZAĞCILIK

 1. [isim] Kılağı yapma işi

DEĞİRMEN

 1. [isim] İçinde öğütme işi yapılan yer
  • "Su değirmeni. Yel değirmeni."
  • "Hasılı, hastaneye benzemeyen hastanemden pek memnundum. Yalnız, bu değirmenin suyu nereden geliyordu?" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet
  • "Değirmende biraz kahve çekti." (Sait Faik Abasıyanık)

TEBELLÜĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bildirimi alma

YASTAĞAÇ

 1. [isim] Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta

BAĞRILMA

 1. [isim] Bağrılmak işi

ÇAĞLAYIK

 1. [isim] Yerden ses çıkararak, gürültüyle kaynayarak çıkan genellikle sıcak su, kaynak

ÇİĞNEMEK

 1. [-i] Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, öğütmek
  • "Gözlerine uyku denilen şey girmiyor, çiğnediği lokma boğazından inmiyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
  • "Bunlara dalgın bakarken, öteden gelen bir araba onu çiğneyecekti." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Uyulması gereken kural veya yasaya uymamak
 4. Sayılması gereken bir şeyi saymamak, itibar etmemek, ayaklar altına almak
  • "Bunu yapmamak, insanlığın mukaddes mirasını çiğnemek değil, kendi hayatımı da inkâr etmek olacaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Egemenliği altına almak, hükmetmek
  • "On iki milyonluk bir milleti çiğnemek sevdasına kapıldı." (Ruşen Eşref Ünaydın)

SAĞLIKLI

 1. [sıfat] Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli
 2. Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen
 3. Sağlığı koruyan
 4. Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek
  • "Kendine saygısı olan, sağlıklı bir adam başkalarına da en büyük saygıyı duyar." (Yahya Kemal)

SOĞUTMAK

 1. [-i] Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak
  • "Suyu soğutmak."
 2. [-den] Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak
  • "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

TEKİRDAĞ
...
ÇOĞALTAN

 1. [isim] Çarpan

DAĞITICI

 1. [isim] Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
 2. Motorlarda yüksek gerilimli akımı çalışma sırasına göre bujilere yayıp gönderen aygıt, distribütör

TÜRKOĞLU
...
BUKAĞILI

 1. [sıfat] Ayağında bukağı bulunan
 2. Bilekleri beyaz olan (hayvan)

SIĞAMSAL

 1. [sıfat] Besin maddelerinin sindirim kanalı içinde ilerlemesini sağlayan (hareket)

SIĞDIRIŞ

 1. [isim] Sığdırma işi veya biçimi

ÜSTEĞMEN

 1. [isim] Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü