İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CANCİĞER

 1. [sıfat] Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş)
  • "Aynı işi ortaklaşa yaparlardı, canciğer dosttular." (Orhan Kemal)
  • "Bir gün evvel canciğer kuzu sarması, ferdası günü sen kimsin efendi ben seni tanımıyorum." (Haldun Taner)
  • "Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz." (Reşat Nuri Güntekin)

DAĞLATMA

 1. [isim] Dağlatmak işi

KAĞANLIK

 1. [isim] Kağan olma durumu
 2. Kağanın yönetimindeki ülke

SIĞDIRIŞ

 1. [isim] Sığdırma işi veya biçimi

AĞRITMAK

 1. [-i] Ağrımasına yol açmak
  • "Bu koku başımı ağrıttı."

ÇAĞLAYAN

 1. [isim] Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelale, çağlar
  • "Yüksekten karşıda çağlayanın şırıltısı duyuluyordu." (Ömer Seyfettin)

SOĞUKLUK

 1. [isim] Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği, bürudet
  • "Yatağımın içinde bu takır takır tahtaların soğukluğunu, sertliğini duyar gibi olurdum." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Yemeğin sonunda yenen meyve, hoşaf, komposto vb. şeyler
 3. Hamamlarda yıkanılan yerle giyinilen yer arasındaki az ısıtılan yer
  • "Öğle namazını hamamın soğukluğunda kıldı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 4. Soğuk, sevimsiz ve ilgisiz davranış, ilgisizlik
  • "Delikanlı, soğukluğu iliklere işleyen soğuk bir sesle evet efendim, dedi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sevimsiz olma durumu, antipati
 6. Kırgınlığa, dargınlığa yol açabilen sevgi azalması
 7. Cinsel istek duymama durumu

DEĞERSİZ

 1. [sıfat] Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz

KAĞITLIK
...
SIĞIRCIK

 1. [isim] Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

SOĞULMAK

 1. [nsz] Suyu veya sütü çekilerek pörsümek
 2. Irmak, kuyu, pınar vb. yerlerde su çekilip yok olmak

ÇAĞRILMA

 1. [isim] Çağrılmak işi

DAĞCILIK

 1. [isim] Dağa tırmanma sporu, alpinizm

LIĞLAMAK

 1. [nsz] Sel, akarsu, ince çamur, birikinti getirip yığmak

AĞLAYICI

 1. [isim] Ölünün ardından ağlamak için para ile tutulan kimse, ağıtçı, yasçı
  • "Eskiden tabutlar arkasında para ile tutulmuş ağlayıcılar giderdi." (Falih Rıfkı Atay)

YOĞURTMA

 1. [isim] Yoğurtmak işi veya durumu

DAĞLANIŞ

 1. [isim] Dağlanma işi veya biçimi

BOĞMAKLI

 1. [sıfat] Boğmakları olan

DAĞITICI

 1. [isim] Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
 2. Motorlarda yüksek gerilimli akımı çalışma sırasına göre bujilere yayıp gönderen aygıt, distribütör

AĞIRLAMA

 1. [isim] Ağırlamak işi, ikram, izaz
 2. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü