İçinde ğ olan 6 harfli 187 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EĞİNME

 1. [isim] Eğinmek durumu

ÖTLEĞİ

 1. [isim] Bir cins kartal

SOĞUMA

 1. [isim] Soğumak işi

DUMAĞI

 1. [isim] Nezle

URAĞAN

 1. [isim] Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına

AĞIZLI

 1. [sıfat] Ağzı herhangi bir biçimde olan
  • "Dar ağızlı vazo."

BOĞUCU

 1. [sıfat] Boğma özelliği olan
  • "Boğucu gaz."
 2. Solunumu güçleştiren
  • "Göğsünde boğucu bir tıkanıklık vardı." (Peyami Safa)
 3. Çok sıcak, sıkıntı veren
  • "Eski evinin boğucu, dertli havasından kurtulmak için komisyoncu kendini hemen sokağa attı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ÇİĞNEK

 1. [isim] Yol üstü

EĞİRME

 1. [isim] Eğirmek işi

TAĞYİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değiştirme, başkalaştırma
 2. Bozma

YAĞMUR

 1. [isim] Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet
  • "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ben önde, Nezir arkada, çamurlu yoldan, yağmur yiye yiye elimdeki pilli fenerin ışığında yürüyoruz." (Refik Halit Karay)
 2. Çok ve sık düşen, gelen şey
 3. Çokluk, bolluk
  • "Para yağmuru. Övgü yağmuru."

EĞİLİM

 1. [isim] Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
  • "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır." (Nurullah ataç)
 2. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri

AĞINMA

 1. [isim] Ağınmak işi

ÇAĞNAK

 1. [isim] Amniyon sıvısı

BAĞDAT
...
SAĞYAĞ

 1. [isim] Tereyağ

MAĞRİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Batı
  • "Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu." (Pir Sultan Abdal)

EĞİLME

 1. [isim] Eğilmek işi
  • "İstese bile kendisini veremiyor, belirsiz bir tiksinti o yöne eğilmesini engelliyordu." (Atilla İlhan)
 2. Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması
 3. Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı bir iğnenin doğrultusu ile yatay düzlem arasındaki açı

MEBLAĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para miktarı, tutar

ELOĞLU

 1. [isim] El, yabancı
  • "Eloğlu erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir." (Haldun Taner)
 2. Damat
 3. Koca

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü