İçinde ğ olan 6 harfli 187 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAĞDAŞ

 1. [isim] Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
  • "Bir tanesi karşılarında bağdaş kurmuş, oturmuş." (Peyami Safa)

BOĞADA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Küllü veya sodalı su ile çamaşır yıkama
 2. Yıkanmak üzere hazırlanmış çamaşırın üzerine sıcak kül suyu süzme işi
  • "Karına söyle, boğadayı çok sert yapmasın, çamaşırları çürütür." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BAĞICI

 1. [isim] Büyücü
 2. Baştan çıkarıcı

TUĞRUL

 1. [isim] Çakırdoğan

RAĞBET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İstek, arzu, ilgi
  • "İtalyan kadınları o kumaşlara o kadar rağbet göstermişlerdir ki..." (Falih Rıfkı Atay)
  • "... haftanın bir gecesinde yalnız kadınlara oynayacak kadar mahallede rağbet kazandı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Beğenme, itibar
  • "Fakat memlekette böylelerine rağbet yok." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

KÖSEĞİ

 1. [isim] Ateş karıştırmaya yarayan odun veya demir
 2. Ucu yanık odun, eğsi

AĞIRCA

 1. [sıfat] Oldukça ağır
  • "Biraz sonra aşağıda bir kapı açıldığı, sonra da ağırca bir şeyin devrildiği duyulur." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Kötüleşmiş (hasta)
 3. [zarf] Oldukça ağır biçimde

ÇAĞDAŞ

 1. [sıfat] Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır
  • "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."
 2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri
  • "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." (Anayasa)

AKAĞAÇ

 1. [isim] Gürgengillerin kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Zelkova carpinifolia)

OĞUZCA
...
TAĞŞİŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma

YÜĞRÜK

 1. [sıfat] İyi yürüyen, iyi koşan
  • "Yüğrüktür bizim atımız." (H. Türküsü)
 2. Çalışkan
 3. Çevik, güçlü

AĞDALI

 1. [sıfat] Ağdalanmış
 2. Bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan (deyiş)
 3. Karmaşık
  • "Tam bir düşünce denemezdi buna. Sakız gibi uzayan, ağdalı bir düş gibiydi bunlar." (Oktay Rifat)

ÇAĞMAK

 1. [-e] Güneş ışığı vurmak
  • "Ömrüm bir tepeye çağmış gün gibi." (Karacaoğlan)

ÖĞÜTÇÜ

 1. [isim] Öğüt veren kimse, nasihatçi
 2. Vaiz

EĞRİCE

 1. [sıfat] Az eğri olan

SIĞMAK

 1. [-e] Bir kaba, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek
  • "Bir tavla zarı kadar küçücük eve / Bir kadın iki çocuk nasıl sığar?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Uygun olmak
  • "Bu davranışın ne akla ne mantığa ne de insanlığa sığar!"
  • "Kin başka, aşk başkadır, kızım! Muhabbete cinayet sığmaz." (Ömer Seyfettin)

BUĞDAY

 1. [isim] Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
 2. Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi

SOĞUMA

 1. [isim] Soğumak işi

DEBBAĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sepici

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü