İçinde ğ olan 5 harfli 152 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEĞET

 1. [isim] Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas

BUĞRA

 1. [isim] Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur

CİĞER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Akciğerlerle karaciğerin ortak adı
  • "Oturmuş kumar oynar / Ah ciğerimin köşesi." (Halk türküsü)
  • "Mademki ... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu?" (Haldun Taner)
  • "Ben böylelerinin ciğerinin içini bilirim, dedi. Bu kız hanım ölürse belki beni alır diye ümitlendi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Hayvanlarda akciğer, yürek ve karaciğerin oluşturduğu takım
 3. Yürek, iç

YAĞIZ

 1. [sıfat] Esmer
  • "Yağız ve kuvvetli, analarının ardı sıra dokuzar onar gürbüz çocuk koşar." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Siyah
  • "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 3. Yiğit
  • "Bunu o ilk zamanlardaki yağız savaşçı havasıyla dedi." (Atilla İlhan)

AĞNAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayım vergisi

ÇÖĞME

 1. [isim] Çöğmek işi

EĞMÜR
...
BAĞIN

 1. [isim] İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak

BOĞMA

 1. [isim] Boğmak işi

DEĞİL

 1. [isim] Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime
  • "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu." (Tarık Buğra)
  • "Ben parasında değilim, yeter ki iyi bir şey olsun."

DİĞER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Başka, özge, öteki, öbür
  • "Diğer misafirlerimle meşgul olamadım." (Ömer Seyfettin)

AŞAĞI

 1. [isim] Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı
  • "... asıl ve yedek üye sayıları toplamının on beşten aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Anayasa'nın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur." (Anayasa)
  • "Karısı kibarlıktan yana ondan aşağı kalmıyordu." (Haldun Taner)
  • "Adı erken yaşta şaire çıkmıştı. Şair aşağı, şair yukarı." (Haldun Taner)
 2. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri
 3. [sıfat] Bir yere göre daha alçak yerde bulunan
  • "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik." (Aka Gündüz)
 4. [sıfat] Bayağı, adi
 5. [sıfat] Niteliği düşük, kötü
  • "Aşağı mal."
 6. [sıfat] Daha küçük, daha az
  • "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."
 7. [sıfat] Değeri daha az
 8. [zarf] Aşağıya, yere doğru
  • "Aşağı inmek."

ÇİĞİN

 1. [isim] Omuz

EĞLEK

 1. [isim] Sürünün yazın öğle sıcağında dinlendiği gölgelik
 2. Yolcuların geceyi geçirdikleri yer, han, konak

EĞREZ

 1. [isim] Eğirdir Gölü'nde yaşayan bir balık

KOĞUŞ

 1. [isim] Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda
  • "Koğuşlardan birinin penceresinden hasta bir çocuğun söylediği türkü geliyor." (Peyami Safa)
 2. Osmanlı Devleti'nde devşirilen çocuklara acemi ocağında eğitim ve öğretimin verildiği, birbirini izleyen yedi oda

SIĞIN

 1. [isim] Alageyik

BELİĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Belagati olan, belagatli
 2. Anlaşılır
  • "Çeşmeden sökülmüş o kitabenin yeri kendisinden daha beliğ bir şekilde, hafızamda kaldı." (Yahya Kemal Beyatlı)

İBLAĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ulaştırma, eriştirme
 2. Bir şeyin miktarını tamamlama
  • "Parasını yüz milyon liraya iblağ etmek için çalışıyor."

MEĞER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [bağlaç] Bilinmeyen, farkında olunmayan bir durum için kullanılan bir söz, meğerse, oysa, oysaki
  • "Evinin şaşmaz düzenine, sürekli durgunluğuna meğer ne de alışmış?" (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü