İçinde ğın olan 7 harfli 12 kelime var. İçerisinde ĞIN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğın olan kelimeler listesine ya da Sonu ğın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DAĞINTI

 1. [isim] Karışık, gelişigüzel atılmış öteberi

SIĞINIŞ

 1. [isim] Sığınma işi veya biçimi

YIĞINAK

 1. [isim] Bir şeyin biriktiği yer
 2. Bir şeyin bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt
 3. Bir hücreli bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları küme

DAĞINIK

 1. [sıfat] Geniş bir alana yayılmış olan
 2. Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız
 3. Düzeni bozuk, düzensiz, karışık
  • "Kadın yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu." (Peyami Safa)
 4. Hoş görünmeyen, uyumsuz
  • "Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz, dağınık kıyafetle, kocasına bile görünmez bir kadın." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Düşüncelerini toparlayamayan
  • "Şu anda kafam çok dağınık."

YIĞINTI

 1. [isim] Bir araya yığılmış şeyler kümesi

SIĞINTI

 1. [isim] Bulunduğu yerde kalması istenmeyen, varlığı gereksiz görülen kimse
  • "Yıllarca süren sığıntı ezikliğinin hatırlanışı da vardır amcasında." (Tarık Buğra)

SIĞINMA

 1. [isim] Sığınmak işi, iltica
  • "Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar." (Refik Halit Karay)
 2. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme

YIĞINLA

 1. [sıfat] Çok, pek çok
  • "Avrupa'dan yığınla kitap getirmiştim." (Reşat Nuri Güntekin)

AĞINMAK

 1. [nsz] Hayvan yere yatıp yuvarlanmak

SIĞINIK

 1. [isim] Sığınmacı

BAĞINTI

 1. [isim] Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
 2. Görelik
 3. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik
  • "Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=r²."

SIĞINAK

 1. [isim] Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
 2. Özellikle hava bombardımanlarından korunmak için yapılmış yer
 3. Kötülüklerden koruyan, sığınılan kimse veya şey

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü