İçinde Ğ olan 10 harfli 281 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞERLEMEK

 1. [-i] Değer belirtmek

KURBAĞALAR

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım, kuyruksuzlar

YOĞUNLAŞMA

 1. [isim] Yoğunlaşmak işi, konsantrasyon
 2. Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi, konsantrasyon
 3. Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı, derişme, konsantrasyon

DAĞITILMAK

 1. [nsz] Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek
  • "Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." (Yahya Kemal Beyatlı)

DEĞEBİLMEK

 1. [-e] Değme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİŞEĞİLEME

 1. [isim] Dişeğilemek işi

OĞLANCILIK

 1. [isim] Erkeklerin kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, lutilik, kulamparalık

MUĞLALILIK
...
SAĞTÖRESEL

 1. [sıfat] Ahlaki
  • "İnsan davranışlarının neredeyse tümü sağtöresel geleneklere göre yargılandı." (Melih Cevdet Anday)

SULTANDAĞI
...
ÇIĞALANMAK

 1. [nsz] Atın kuyruğu horoz kuyruğu gibi dikilmek

DEĞİŞİKLİK

 1. [isim] Değişik olma durumu
  • "Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum
  • "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."
 3. Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil

İĞNEDENLİK

 1. [isim] İğnelik
  • "Elimdeki iğnedenliği etajerin alt gözüne bırakıyorum." (Sait Faik Abasıyanık)

YIĞILIŞMAK

 1. [nsz] Bir yerde birikmek, toplanmak

BOĞAZLIYAN
...
ÇOĞULLAMAK

 1. [-i] Çoğul duruma getirmek

BOĞUVERMEK

 1. [-i] Çabucak boğmak

DOĞRULTMAK

 1. [-i] Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek
  • "Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı." (Tarık Buğra)
 2. Düzeltmek
  • "Yanlışları doğrultmak."
 3. Yöneltmek
 4. Yön bulmak
  • "Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim."
 5. Para sağlamak, kazanmak
  • "Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz." (Atilla İlhan)

BEĞENİRLİK

 1. [isim] Beğenir olma durumu

ÇAĞIRTILMA

 1. [isim] Çağırtılmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü