İçinde üse olan 31 kelime var. İçerisinde ÜSE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üse olan kelimeler listesine ya da Sonu üse ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

BAŞMÜSEVVİT, SALATÜSELAM, SÜSENGİLLER

10 Harfli Kelimeler

GÖRÜNTÜSEL, MÜSELLESAT, SEYRÜSEFER

9 Harfli Kelimeler

HAMDÜSENA, İÇGÜDÜSEL, METHÜSENA, ZEVKÜSEFA

8 Harfli Kelimeler

DÜZGÜSEL, MÜSEBBİP, MÜSECCEL, MÜSEDDES, MÜSEKKİN, MÜSELLEM, MÜSELLES, MÜSELLİM, MÜSELSEL, MÜSEMMEN, MÜSEVVİT

7 Harfli Kelimeler

BÜYÜSEL, HÜSEYNİ, KÜSEĞEN, MÜSEMMA, PENCÜSE, ÜLKÜSEL

6 Harfli Kelimeler

ŞEŞÜSE

5 Harfli Kelimeler

SÜSEN, ÜSERA

4 Harfli Kelimeler

DÜSE


Kelime bulma makinesi

E S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ES, SE, ÜS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÜSENGİLLER

 1. [isim] Bir çeneklilerden, süsen, safran vb. bitkileri içine alan familya

SALATÜSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Peygambere ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua

BAŞMÜSEVVİT

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı
  • "Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder." (Refik Halit Karay)

GÖRÜNTÜSEL

 1. [sıfat] Görüntüye dayanan
  • "Her yanının hem görüntüsel hem manevi bir bütünlüğü vardır." (Haldun Taner)

MÜSELLESAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Trigonometri

SEYRÜSEFER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gidiş geliş, trafik
  • "Seyrüsefer iki saat durdu."

HAMDÜSENA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'ya olan şükran duygularını bildirme

METHÜSENA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Övme, ululama

ZEVKÜSEFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eğlenme, eğlence
  • "Dört beş ay sürecek bir zevküsefa âlemine sizleri davet ettik." (Sait Faik Abasıyanık)

İÇGÜDÜSEL

 1. [sıfat] İçgüdü ile ilgili, insiyaki
  • "Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor." (Ayşe Kulin)

MÜSEMMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sekizli
 2. [isim] Sekizer dizeli bentlerden oluşan şiir

MÜSELSEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birbirine bağlı olan, art arda zincirleme olarak gelen
  • "Birbirini yaratan müselsel esprilerle söylüyordu." (Peyami Safa)

MÜSELLEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnkâr edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez

MÜSEBBİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, yol açan (kimse veya şey)

MÜSELLİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı Devleti'nde eyalet ve sancakta yönetimi elinde bulunduran kişi

MÜSEDDES

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Altıgen
 2. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşmuş nazım biçimi

MÜSEKKİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yatıştırıcı

DÜZGÜSEL

 1. [sıfat] Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
 2. Belirlenmiş kalıplar içinde olan, normatif

MÜSEVVİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müsvedde yapan kimse
  • "Müsevvit, bir tezkerenin müsveddesini yapan kâtibin unvanıdır." (Refik Halit Karay)
 2. Taslak yapan kimse

MÜSELLES

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üçgen
 2. Kokteyl türünden karışık bir içki
 3. Üç kere damıtılarak yapılmış özel bir şarap
 4. Üçlü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü