İçinde üni olan 25 kelime var. İçerisinde ÜNİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üni olan kelimeler listesine ya da Sonu üni ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİSTLİK

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİKOMÜNİZM, HÜSNÜNİYETLE, KOMÜNİKASYON, MÜŞARÜNİLEYH, ÜNİVERSALİZM, ÜNİVERSİTELİ

11 Harfli Kelimeler

KOMÜNİSTLİK, ÜNİFORMASIZ

10 Harfli Kelimeler

HÜSNÜNİYET, OPORTÜNİST, OPORTÜNİZM, ÜNİFORMALI, ÜNİVERSİTE

9 Harfli Kelimeler

FÜNİKÜLER, ÜNİVERSAL

8 Harfli Kelimeler

KOMÜNİST, KOMÜNİZM, ÜNİFORMA

7 Harfli Kelimeler

GÜNİNDİ

6 Harfli Kelimeler

ÜNİTER

5 Harfli Kelimeler

DÜNİT, ÜNİTE

4 Harfli Kelimeler

ÜNİK


Kelime bulma makinesi

N Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İN, NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİKOMÜNİSTLİK

 1. [isim] Antikomünist olma durumu

MÜŞARÜNİLEYH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Adı geçen, adı anılan kişi

KOMÜNİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İletişim

HÜSNÜNİYETLE

 1. [zarf] İyi niyetle

ANTİKOMÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Komünizme karşı olan

ÜNİVERSİTELİ

 1. Üniversite öğrencisi

ÜNİVERSALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Evrenselcilik

ANTİKOMÜNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Komünizm karşıtlığı

KOMÜNİSTLİK

 1. [isim] Komünizm

ÜNİFORMASIZ

 1. [sıfat] Üniforması olmayan
 2. [zarf] Üniforma giymeksizin

ÜNİFORMALI

 1. [sıfat] Üniforması olan, üniforma giymiş olan (kimse)
 2. [zarf] Üniforma giyerek

ÜNİVERSİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
  • "Avrupa'nın meşhur üniversitelerini sayar mısınız?" (Falih Rıfkı Atay)

OPORTÜNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum

HÜSNÜNİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
  • "Fakat Müfit'te buna inanacak kadar hüsnüniyet kalmamıştı." (Peyami Safa)

OPORTÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen (kimse)

FÜNİKÜLER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağlarda, engebeli arazilerde germe ve çekme halatlarıyla hareket ettirilen, raylı taşıma sistemi

ÜNİVERSAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Evrensel

KOMÜNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik
 2. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik

KOMÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Komünizm yanlısı olan kimse

ÜNİFORMA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
 2. Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi
  • "Kusursuz asker üniforması içinde zeki ve duygulu bir yüzü vardı." (Halide Edip Adıvar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü