İçinde üh olan 59 kelime var. İçerisinde ÜH bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üh olan kelimeler listesine ya da Sonu üh ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAŞMÜHENDİSLİK

13 Harfli Kelimeler

HÜSNÜTEVECCÜH, MÜHİMSEMEZLİK, MÜHRÜSÜLEYMAN

12 Harfli Kelimeler

MÜHENDİSHANE

11 Harfli Kelimeler

BAŞMÜHENDİS, MÜHENDİSLİK, MÜHÜRLENMEK, MÜHÜRLETMEK

10 Harfli Kelimeler

MÜHİMSEMEK, MÜHRELEMEK, MÜHÜRCÜLÜK, MÜHÜRLEMEK, MÜHÜRLENME, MÜHÜRLETME

9 Harfli Kelimeler

GÜHERÇİLE, HELALÜHOŞ, İLMÜHABER, MÜHİMSEME, MÜHRELEME, MÜHRESENK, MÜHÜRLEME, ÖMRÜHAYAT

8 Harfli Kelimeler

HÜSNÜHAL, HÜSNÜHAT, KÜHEYLAN, MÜHENDİS, MÜHEYYİÇ, MÜHİMMAT, MÜHÜRDAR, MÜHÜRSÜZ, TEFESSÜH, TEMEDDÜH, TENEZZÜH, TEVECCÜH

7 Harfli Kelimeler

MÜHEYYA, MÜHLİYE, MÜHRELİ, MÜHTEDİ, MÜHÜRCÜ, MÜHÜRLÜ, TENASÜH, ZÜHREVİ

6 Harfli Kelimeler

BÜHTAN, CÜHELA, MÜHLET, MÜHLİK, MÜHMEL, NÜHÜFT, SÜHEYL, ŞÜHEDA

5 Harfli Kelimeler

MÜHİM, MÜHRE, MÜHÜR, ZÜHAL, ZÜHRE, ZÜHUL

4 Harfli Kelimeler

ZÜHT

3 Harfli Kelimeler

TÜH


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞMÜHENDİSLİK

 1. [isim] Başmühendis olma durumu
 2. Başmühendisin görevi

HÜSNÜTEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

MÜHİMSEMEZLİK

 1. [isim] Önemsemezlik
  • "Hiç kimse bekçi deyip de mühimsemezlik edemezdi." (Samiha Ayverdi)

MÜHRÜSÜLEYMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kuzey Anadolu'da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 cm yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum)

MÜHENDİSHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı Devleti'nde mühendis yetiştiren yüksekokul

MÜHENDİSLİK

 1. [isim] Mühendis olma durumu

MÜHÜRLETMEK

 1. [-i] Mühürleme işini yaptırmak

MÜHÜRLENMEK

 1. [nsz] Mühürleme işi yapılmak, mühür basılmak

BAŞMÜHENDİS

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] En üst düzeydeki mühendis

MÜHÜRLETME

 1. [isim] Mühürletmek işi

MÜHÜRLENME

 1. [isim] Mühürlenmek işi

MÜHİMSEMEK

 1. [-i] Önemsemek
  • "Kendisini büyük görmek, mühimsemek istiyordu." (Tarık Buğra)

MÜHÜRCÜLÜK

 1. [isim] Mühürcü olma durumu
 2. Mühürcünün görevi veya zanaatı

MÜHÜRLEMEK

 1. [-i] Bir yazı, belge vb.nin doğruluğunu veya kabul ve onayını belirtmek amacı ile altına mühür koymak, mühür basmak
 2. Bir şeyin üzerine açıldığında belli olması için yetkili makamlarca yapıştırılan kırmızı muma mühür basmak
 3. Yasalara, ahlak ve sağlık kurallarına aykırı görülen iş veya eğlence yerlerinin çalışmasını durdurmak amacıyla, kapısının açılmasını engellemek için uygun yere mumu yapıştırıp üzerine mühür basmak, kapatmak

MÜHRELEMEK

 1. [-i] Kâğıdı mühre ile cilalamak, parlatmak, düzeltmek

MÜHRESENK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Balgam taşı
 2. Süsleme nakışlarını ve yaldızları mührelemekte kullanılan araç

İLMÜHABER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge
 2. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kâğıdı

ÖMRÜHAYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geçirilen, yaşanılan bütün süre
  • "Ben ömrühayatımda bir gün bile şekvacı olmadım." (Atilla İlhan)

MÜHRELEME

 1. [isim] Mührelemek işi

MÜHÜRLEME

 1. [isim] Mühürlemek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü