İçinde ön olan 8 harfli 56 kelime var. İçerisinde ÖN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ön olan kelimeler listesine ya da Sonu ön ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖNEMLİCE

 1. [sıfat] Önemli sayılabilecek kadar
  • "Eğer önemlice bir iş olmuş ise plan kurar, tertip yaparlar." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Ciddi
  • "İzmir'in B. ilçesine, önemlice bir soruşturma yapmak üzere görevlendirilmiştim." (Erhan Bener)

YÖNELTME

 1. [isim] Yöneltmek işi, tevcih
 2. Bir teleskobu veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi
 3. Öğrencilerin okul yaşamına, izleyecekleri derslere uyumlarını sağlamayı amaçlama, seçecekleri meslekleri yönlendirme işi

DÖNÜŞSÜZ

 1. [sıfat] Dönüşü olmayan

YÖNETMEK

 1. [-i] Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek
 2. Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek
 3. Program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak
  • "Filmi yönetmek."

ÖNSELLİK

 1. [isim] Önsel olma durumu

GÖNLÜNCE

 1. [zarf] Dileğine uygun olarak
  • "Ama, resimli reklam filmleri çizmeye ayrılmış saatlerinden pek azı, ona gönlünce çalışmak için kalıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)

DÖNÜŞMEK

 1. [-e] Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek
  • "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde." (Necati Cumalı)

YÖNEYLEM

 1. [isim] Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı

ÖNLENMEK

 1. [nsz] Önleme işi yapılmak
  • "Yangın önlendi. Salgın önlendi."

ÖNSEZİLİ

 1. [sıfat] Önsezisi olan

ÖNEMSEME

 1. [isim] Önemsemek işi

YÖNETSEL

 1. [sıfat] Yönetimsel

DÖNÜLMEK

 1. [nsz] Dönme işi yapılmak
  • "Dönülmez akşamın ufkundayız." (Yahya Kemal Beyatlı)

ÖNCELEME

 1. [isim] Öncelemek işi, lanse

YÖNELTİM

 1. [isim] Yöneltme işi

SÖNÜMSÜZ

 1. [sıfat] Genliği hiçbir zaman sıfıra yaklaşmayan, her devirde beslenen (salınım hareketi), beslenen

ÖNCÜLLER

 1. [isim] Bir tasımda yargıya ulaştıran ilk iki önerme

ÖNGÖRMEK

 1. [-i] İleride olması gerekeni göstermek, önceden kararlaştırmak, ilerisi için düşünmek, göz önünde tutmak, derpiş etmek
  • "Bilindiği üzere, bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu." (Atilla İlhan)

GÖNDERME

 1. [isim] Göndermek işi, irsal
 2. Sözlükçülükte bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına yollama

GÜNDÖNDÜ

 1. [isim] Ayçiçeği

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü