İçinde ön olan 6 harfli 22 kelime var. İçerisinde ÖN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ön olan kelimeler listesine ya da Sonu ön ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖNERME

 1. [isim] Önermek işi
 2. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif
 3. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye

DÖNGEL

 1. [isim] Muşmula

YÖNDEŞ

 1. [sıfat] Yönü aynı olan, aynı yöne bakan

ÖNERGE

 1. [isim] Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir

SÖNMEK

 1. [nsz] Yanmaz, aydınlatmaz, parlamaz olmak
  • "Son yıldız vadinin üstünde bir yanıp bir sönüyordu." (Tarık Buğra)
 2. Parlaklığını, ışığını yitirmek
 3. Hava veya başka bir gaz ile şişirilmiş bir şeyin havası kaçıp şişkinliği inmek
  • "Balon söndü."
 4. Yanardağ etkinliğini yitirmek
 5. Duygular dinmek, yatışmak, etkisini yitirmek
  • "Öfkeleri bir yaz fırtınası gibi birdenbire sönüverdi." (Ömer Seyfettin)
 6. Gerilemek, parlaklık ve önemini yitirmek
  • "Münakaşa tekrar eski hızını alamayarak biraz sonra söndü." (Reşat Nuri Güntekin)
 7. Ses duyulmaz olmak
 8. Tükenmek, yok olmak, yitmek
  • "Esmer lekeler, sönmüş sivilcelerden artakalan çukurlar, kabarcıklar yüzünü yayık ayranına çevirmiş." (Salâh Birsel)

DÖNMEK

 1. [nsz] Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek
  • "İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Bahçenin içinde döne dolaşa meşhur kuyunun yanına geldiğimiz zaman..." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Şimdi dönüp geriye baktığımda ne görüyorum? Kimi insanlar hayatımızı bir karikatüre çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar." (Sulhi Dölek)
 2. [-den] Geri gelmek, geri gitmek
  • "Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a döndük." (Halikarnas Balıkçısı)
  • "Yirmi sene hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. [-e] Yönelmek
  • "Babam birdenbire bana döndü." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Sapmak
  • "Gülümseyerek bir köşeyi döndü." (Peyami Safa)
 5. [-e] Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
  • "Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü." (Aka Gündüz)
 6. Sınıfta kalmak
  • "Çocuk çalışmazsa bu yıl döner."
 7. [-e] Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
  • "Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-de] Belirli bir yerde dolaşmak
 9. [-de] Kendini bir yandan bir yana çevirmek
  • "Yatağında sabaha kadar dönüp durdu."
 10. Yönetilmek, düzene konulmak, çekip çevrilmek
 11. [-e] Söz konusu etmek, hatırlamak
  • "Biz yine onun gençliğine, lise öğretmeni olduğu zamana dönelim." (Haldun Taner)
 12. [-e] Bırakılan bir konu veya işe başlamak
 13. Hileyle, gizlice yapılmak
  • "Burada bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor ama anlayamıyorum." (Refik Halit Karay)
 14. İnanç, din veya düşüncesini değiştirmek
  • "... annesinin İtalyan Yahudisiyken döndüğünü söylemişti." (Ömer Seyfettin)

YÖNSÜZ

 1. [sıfat] Yönü olmayan
 2. Amaçsız
  • "O henüz şekilsiz, yönsüz isteklerinin peşinde başıboş bir hayat sürmektedir." (Necati Cumalı)

YÖNTEM

 1. [isim] Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot

GÖNDER

Kelime Kökeni : Rumca

 1. Üvendire
 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa
 3. [isim] Bayrak direği

ÖNCEKİ

 1. [sıfat] Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
  • "Önceki başkan."

ÖNSEZİ

 1. [isim] Hiçbir belirti yokken bir şeyin olacağını sezme, içe doğma, hissikablelvuku, basiret, altıncı duyu veya his
  • "Bir önsezi benliğini derinden derine yokluyor kuruntusuna kapılmıştı." (Tarık Buğra)
 2. Temellendirilmeyen duygu, verilmemiş olanın, bilinmeyenin, özellikle gelecekle ilgili olanın önceden duyulması

ÖNEMLİ

 1. [sıfat] Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
  • "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz." (Tarık Buğra)

YÖNDEN

 1. [zarf] Bakımdan
  • "İş bu yönden de incelendi."

ÖNGÖRÜ

 1. [isim] Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma

ÖNLEME

 1. [isim] Önlemek işi

GÖNENÇ

 1. [isim] Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
  • "Yurtta istediğimiz gönenci sağlamak için çok çalışmalıyız."

HANÖNÜ
...
BÖNLÜK

 1. [isim] Bön olma durumu, budalalık, aptallık, sersemlik, saflık

ÖNERİŞ

 1. [isim] Önerme işi veya biçimi

ÖNAYAK

 1. [sıfat] Bir işte öncü, işi yürüten (kimse)
  • "Bu işte de önayak olmuş ve neler becermiş." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü