İçinde ön olan 5 harfli 30 kelime var. İçerisinde ÖN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ön olan kelimeler listesine ya da Sonu ön ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖNYE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç

ÖNLEM

 1. [isim] Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir

ÖNSEL

 1. [sıfat] Hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan, apriori

ÖNCEL

 1. [isim] Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
 2. Önceden yaşamış olanlar
 3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler

SÖNÜK

 1. [sıfat] Sönmüş olan
  • "Ağızlarında iki sönük sigarayla duran iki kız..." (Çetin Altan)
 2. Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf
 3. Göze çarpmayan, dikkat çekmeyen, silik
  • "Bu şehirde satışı bini geçmez, yerli lisanlarda sönük cerideler çıkar." (Yahya Kemal Beyatlı)

GÖNÜL

 1. [isim] Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı
  • "Gönüllerin birbirine kaynaştığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi." (Orhan Seyfi Orhon)
  • "İstanbul'un yetiştirdiği mizaçtan anlar, gönül avlamasını bilir dalkavuklardan biriydi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Gözünü ve gönlünü avutmak için türlü hoppalıklar yapıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Gözlerin kızarmış, niye ağladın? / Bir başkasına mı gönül bağladın?" (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. İstek, arzu
  • "Okumaya gönlün var mı?"
  • "Çok yüklendiler zavallıya, biraz da gönlünü almalı..." (Tarık Buğra)
  • "Atölyelerde bu işe gönül veren idealist öğretmenler ders vermekteydi." (Cahit Uçuk)
  • "İlk tanıştığımız günden beri bana karşı gösterdiği yakınlıkla gönlümü çelmiş bulunmaktaydı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DÖNER

 1. [sıfat] Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
  • "Döner dolap"
 2. [isim] Bir eksene geçirilmiş etlerin döndürülerek pişirilmesiyle yapılan kebap, döner kebap
  • "Lokantaların vitrinlerinde, mis kokularla dönerler pişiyordu." (Çetin Altan)
 3. [isim] Döner sermaye

ÖNLÜK

 1. [isim] Yemek yaparken giysinin önü kirlenmesin diye giyilen, boyundan askılı ve bele bağlanan örtü
  • "Önünde önlük bağlı, kırk yaşlarında kadar bir kadın geldi." (Memduh Şevket Esendal)
 2. İlköğretimin ilk beş yılında öğrencilerin giydiği bir örnek giysi
 3. Bir iş yaparken giysinin kirlenmesini önlemek için bele takılan veya giyilen örtü, giyecek
 4. Küçük çocuklara yemek yedirirken üstlerini korumak için boyunlarına bağlanan örtü

DÖNME

 1. [isim] Dönmek işi
  • "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı." (Tarık Buğra)
 2. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse
 3. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi
 4. [sıfat] Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi

DÖNEM

 1. [isim] Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
  • "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre
  • "Meşrutiyet dönemi."
 3. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre
 4. Yarıyıl
  • "Kış dönemi sınavları."

DÖNÜT

 1. [isim] Geri bildirim

SÖNME

 1. [isim] Sönmek işi

YÖNLÜ

 1. [sıfat] Yönü olan
  • "Çok yönlü bir sorun."
 2. Uygun

ÖNEZE

 1. [isim] Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
 2. Sürek avında pusuda av bekleyen avcı

GÖNEN

 1. [isim] Ekilecek toprağın sulandırılması
 2. Nem, rutubet
 3. [sıfat] Nemli (toprak)

GÖNCÜ

 1. [isim] Ham veya işlenmiş deri satan kimse
 2. Ayakkabı tamircisi

DÖNÜM

 1. [isim] Dönme işi
  • "Ne güzel bir fikir dönümünü işaret eden bir heves!" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. 1000 m² 'lik bir alan ölçüsü
  • "Demek dişini sıkarsa on sene sonra on beş dönüm tarlası, dört ceviz ağacı olacaktı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması
  • "Yıl dönümü. Gün dönümü."
 4. Gidip gelme ile yapılan bir işin her seferi
 5. Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü

İNÖNÜ
...
ÖNERİ

 1. [isim] Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
 2. İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif

BÖNCE

 1. [sıfat] Budala, saf
  • "Biraz bönce bir adamdı." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. [zarf] Budalaya yakışır biçimde, safça

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü