İçinde öm olan 107 kelime var. İçerisinde ÖM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında öm olan kelimeler listesine ya da Sonu öm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CÖMERTLEŞEBİLME, KÖMÜRLEŞTİRİLME, SÖMÜRGELEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİŞ, KÖMÜRLEŞTİRME, SÖMÜRGELEŞMEK

12 Harfli Kelimeler

CÖMERTLEŞMEK, ÇÖMELEBİLMEK, ÇÖMELİVERMEK, SÖMÜRGECİLİK, SÖMÜRGELEŞME

11 Harfli Kelimeler

CÖMERTLEŞME, ÇÖMELEBİLME, ÇÖMELİVERME, ÇÖMELTİLMEK, ÇÖMLEKÇİLİK, GÖMLEKÇİLİK, GÖMLEKLİLER, KÖMÜRLEŞMEK, SÖMÜRGENLİK, SÖMÜRÜCÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

ÇÖMELTİLME, GÖMÜLDÜRÜK, JÖNPRÖMİYE, KÖMÜRCÜLÜK, KÖMÜRLEŞME, ÖMRÜBİLLAH, SÖMÜRÜLMEK

9 Harfli Kelimeler

CÖMERTLİK, ÇÖMELTMEK, DÖMİFİNAL, GÖMLEKLİK, GÖMLEKSİZ, GÖMÜLEMEK, KÖMÜRÜMSÜ, ÖMRÜHAYAT, SÖMÜRGECİ, SÖMÜRÜLME

8 Harfli Kelimeler

ANGSTRÖM, CÖMERTÇE, ÇÖMELMEK, ÇÖMELTME, ÇÖMEZLİK, ÇÖMLEKÇİ, DÖMİVOLE, GÖMLEKÇİ, GÖMLEKLİ, GÖMÜLEME, GÖMÜLMEK, GÖMÜTLÜK, KÖMÜRLÜK, PARŞÖMEN, PRÖMİYER, RÖMORKÖR, SÖMESTİR, SÖMÜRGEN, SÖMÜRMEK, SÖMÜRÜCÜ, ŞÖMİZSİZ

7 Harfli Kelimeler

ÇÖMELİŞ, ÇÖMELME, DÖŞGÖMÜ, GÖMÜLME, GÖMÜLTÜ, GÖMÜLÜŞ, KÖMÜRCÜ, KÖMÜRLÜ, KÖMÜRSÜ, KUŞGÖMÜ, ÖMRÜNCE, ÖMÜRSÜN, ÖMÜRSÜZ, SÖMİKOK, SÖMÜRGE, SÖMÜRME, SÖMÜRÜŞ, ŞÖMİZLİ, ŞÖMİZYE, TÖMBEKİ

6 Harfli Kelimeler

CÖMERT, ÇÖMLEK, ÇÖMMEK, GÖMGÖK, GÖMLEK, GÖMMEK, GÖMÜLÜ, ÖMERLİ, ÖMÜRLÜ, RÖMORK, SÖMÜRÜ, ŞÖMİNE

5 Harfli Kelimeler

ÇÖMÇE, ÇÖMEZ, ÇÖMME, GÖMEÇ, GÖMME, GÖMÜK, GÖMÜŞ, GÖMÜT, KÖMBE, KÖMEÇ, KÖMÜR, KÖMÜŞ, ŞÖMİZ

4 Harfli Kelimeler

GÖMÜ, ÖMÜR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CÖMERTLEŞEBİLME

 1. [isim] Cömertleşebilmek işi

KÖMÜRLEŞTİRİLME

 1. [isim] Kömürleştirilmek işi

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

KÖMÜRLEŞTİRMEK

 1. [-i] Kömür durumuna getirmek

SÖMÜRGELEŞMEK

 1. [nsz] Sömürge durumuna gelmek

KÖMÜRLEŞTİRME

 1. [isim] Kömürleştirmek işi

KÖMÜRLEŞTİRİŞ

 1. [isim] Kömürleştirme işi veya biçimi

ÇÖMELEBİLMEK

 1. [nsz] Çömelme imkânı veya olasılığı bulunmak

SÖMÜRGELEŞME

 1. [isim] Sömürge durumuna gelme

CÖMERTLEŞMEK

 1. [nsz] Cömertçe davranmaya başlamak

SÖMÜRGECİLİK

 1. [isim] Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm

ÇÖMELİVERMEK

 1. [nsz] Çabucak veya ansızın çömelmek

ÇÖMELEBİLME

 1. [isim] Çömelebilmek işi

CÖMERTLEŞME

 1. [isim] Cömertleşmek işi

SÖMÜRGENLİK

 1. [isim] Sömürgen olma durumu

GÖMLEKÇİLİK

 1. [isim] Gömlekçinin yaptığı iş

ÇÖMELTİLMEK

 1. [nsz] Çömelmesi sağlanmak

KÖMÜRLEŞMEK

 1. [nsz] Kömür durumuna gelmek

GÖMLEKLİLER

 1. [isim] Vücutları torba biçiminde ve yarı saydam, sert bir gömlekle örtülü, denizlerde yaşayan bir hayvan sınıfı

ÇÖMLEKÇİLİK

 1. [isim] Çanak, çömlek, testi vb. yapma sanatı, seramikçilik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü