İçinde öğ olan 114 kelime var. İçerisinde ÖĞ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında öğ olan kelimeler listesine ya da Sonu öğ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAŞÖĞRETMENLİK

13 Harfli Kelimeler

GÜVERCİNGÖĞSÜ, YÜKSEKÖĞRENİM, YÜKSEKÖĞRETİM

12 Harfli Kelimeler

BÖĞÜREBİLMEK, BÖĞÜRTLENLİK, BÖĞÜRÜVERMEK

11 Harfli Kelimeler

BAŞÖĞRETMEN, BÖĞÜREBİLME, BÖĞÜRÜVERME, ELİBÖĞRÜNDE, GÖĞÜSLENMEK, ORTAÖĞRENİM, ORTAÖĞRETİM, ÖĞRETİCİLİK, ÖĞRETMENEVİ, ÖĞRETMENLİK, SÖĞÜTGİLLER

10 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLEMEK, GÖĞÜSLENME, İLKÖĞRENİM, İLKÖĞRETİM, KIZILSÖĞÜT, ÖĞRENCELİK, ÖĞRENCİLİK, ÖĞRENİLMEK, ÖĞRETİLMEK, ÖĞÜRLEŞMEK, ÖĞÜRTLEMEK, SÖĞÜŞLEMEK, TAVUKGÖĞSÜ

9 Harfli Kelimeler

BÖĞÜRTLEN, BÖĞÜRTMEK, ÇÖĞDÜRMEK, GÖĞÜSLEME, GÖĞÜSLÜCE, ÖĞLENLERİ, ÖĞLEÜZERİ, ÖĞRENİLME, ÖĞRENİMLİ, ÖĞRETİLME, ÖĞÜRLEŞME, ÖĞÜRTLEME, ÖĞÜTÇÜLÜK, ÖĞÜTLEMEK, ÖĞÜTÜLMEK, SÖĞÜŞLEME

8 Harfli Kelimeler

BÖĞRÜLCE, BÖĞÜRMEK, BÖĞÜRTME, ÇÖĞDÜRME, ÇÖĞÜNCEK, ÇÖĞÜNMEK, GÖĞÜSLÜK, ÖĞLEÜSTÜ, ÖĞRENMEK, ÖĞRETİCİ, ÖĞRETMEK, ÖĞRETMEN, ÖĞÜRTMEK, ÖĞÜRTÜCÜ, ÖĞÜTLEME, ÖĞÜTÜLME, ÖĞÜTÜLÜŞ, SÖĞÜŞLÜK, SÖĞÜTLÜK

7 Harfli Kelimeler

AKSÖĞÜT, BÖĞÜRME, BÖĞÜRTÜ, BÖĞÜRÜŞ, ÇÖĞÜNME, ÇÖĞÜRCÜ, DALÖĞLE, GÖĞÜMSÜ, GÖĞÜSLÜ, ÖĞLENCİ, ÖĞLENDE, ÖĞLEYİN, ÖĞRENCİ, ÖĞRENİM, ÖĞRENİŞ, ÖĞRENME, ÖĞRETİM, ÖĞRETİŞ, ÖĞRETME, ÖĞÜRLÜK, ÖĞÜRMEK, ÖĞÜRTME, ÖĞÜTMEK, ÖĞÜTÜCÜ, SÖĞÜRME, SÖĞÜTLÜ

6 Harfli Kelimeler

ÇÖĞMEK, ÖĞRETİ, ÖĞÜRME, ÖĞÜRTÜ, ÖĞÜRÜŞ, ÖĞÜTÇÜ, ÖĞÜTME, ÖĞÜTÜŞ5 Harfli Kelimeler

BÖĞÜR, ÇÖĞME, ÇÖĞÜR, GÖĞEM, GÖĞÜS, ÖĞLEN, ÖĞREK, SÖĞÜŞ, SÖĞÜT

4 Harfli Kelimeler

ÖĞLE, ÖĞÜN, ÖĞÜR, ÖĞÜT

3 Harfli Kelimeler

BÖĞ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞÖĞRETMENLİK

 1. [isim] Başöğretmen olma durumu, başmuallimlik
 2. Başöğretmenin görevi, başmuallimlik

YÜKSEKÖĞRENİM

 1. [isim] Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil

GÜVERCİNGÖĞSÜ

 1. [isim] Yeşil ile mavi arasında böcekkabuğuna benzer dalgalı ve değişken renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

YÜKSEKÖĞRETİM

 1. [isim] Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
 2. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim

BÖĞÜREBİLMEK

 1. [nsz] Böğürme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÖĞÜRÜVERMEK

 1. [nsz] Çabucak veya ansızın böğürmek

BÖĞÜRTLENLİK

 1. [isim] Böğürtlen çalılarının çok olduğu yer

ORTAÖĞRETİM

 1. [isim] İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş
 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat

ÖĞRETMENEVİ

 1. [isim] Öğretmenlerin barınma, yemek, eğlence vb. gereksinimlerini karşılamak üzere yapılmış bina

BÖĞÜRÜVERME

 1. [isim] Böğürüvermek işi

SÖĞÜTGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, söğüt, kavak vb. türleri içine alan bir bitki familyası

BÖĞÜREBİLME

 1. [isim] Böğürebilmek işi

ORTAÖĞRENİM

 1. [isim] İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi

ELİBÖĞRÜNDE

 1. [isim] Ahşap yapılarda çıkmaların altına eğik ve aralıklı olarak konulan ahşap destek
 2. Halı ve kilimlerde kullanılan eski bir motif türü, elibelinde

BAŞÖĞRETMEN

 1. [isim] (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim

ÖĞRETMENLİK

 1. [isim] Öğretmenin görevi
  • "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti." (Burhan Felek)

ÖĞRETİCİLİK

 1. [isim] Öğretici olma durumu

GÖĞÜSLENMEK

 1. [nsz] Göğüsleme işi yapılmak

İLKÖĞRETİM

 1. [isim] Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim
  • "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)

TAVUKGÖĞSÜ

 1. [isim] Lifleri yumuşayıncaya kadar haşlanmış, didiklenmiş tavuk göğüs etinin pirinç ve süt ile koyulaşıncaya kadar pişirilmesiyle yapılan muhallebiye şeker ve tavuk suyu katılarak hazırlanan bir tatlı türü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü