İçinde öğ olan 136 kelime var. İçerisinde ÖĞ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında öğ olan kelimeler listesine ya da Sonu öğ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLEYEBİLMEK

14 Harfli Kelimeler

BAŞÖĞRETMENLİK, GÖĞÜSLEYEBİLME, ÖĞÜTLEYEBİLMEK

13 Harfli Kelimeler

GÜVERCİNGÖĞSÜ, ÖĞÜTLEYEBİLME, YÜKSEKÖĞRENİM, YÜKSEKÖĞRETİM

12 Harfli Kelimeler

BÖĞÜREBİLMEK, BÖĞÜRTLENLİK, BÖĞÜRÜVERMEK, ÖĞRENEBİLMEK, ÖĞRENİVERMEK, ÖĞRETEBİLMEK

11 Harfli Kelimeler

BAŞÖĞRETMEN, BÖĞÜREBİLME, BÖĞÜRÜVERME, ELİBÖĞRÜNDE, GÖĞÜSLENMEK, GÖĞÜSLEŞMEK, ÖĞRENEBİLME, ÖĞRENİVERME, ÖĞRETEBİLME, ÖĞRETİCİLİK, ÖĞRETMENEVİ, ÖĞRETMENLİK, ÖĞÜTEBİLMEK, ORTAÖĞRENİM, ORTAÖĞRETİM, SÖĞÜTGİLLER

10 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLEMEK, GÖĞÜSLENME, GÖĞÜSLEŞME, İLKÖĞRENİM, İLKÖĞRETİM, KIZILSÖĞÜT, KUMRUGÖĞSÜ, ÖĞLENCİLİK, ÖĞRENCELİK, ÖĞRENCİLİK, ÖĞRENİLMEK, ÖĞRETİLMEK, ÖĞÜRLEŞMEK, ÖĞÜRTLEMEK, ÖĞÜTEBİLME, ÖĞÜTÜCÜLÜK, SÖĞÜŞLEMEK, TAVUKGÖĞSÜ

9 Harfli Kelimeler

BÖĞÜRTLEN, BÖĞÜRTMEK, ÇÖĞDÜRMEK, GÖĞÜSLEME, GÖĞÜSLÜCE, ÖĞLENLERİ, ÖĞLEÜZERİ, ÖĞRENİLİŞ, ÖĞRENİLME, ÖĞRENİMLİ, ÖĞRETİLİŞ, ÖĞRETİLME, ÖĞÜRLEŞME, ÖĞÜRTLEME, ÖĞÜTÇÜLÜK, ÖĞÜTLEMEK, ÖĞÜTÜLMEK, SÖĞÜŞLEME

8 Harfli Kelimeler

BÖĞRÜLCE, BÖĞÜRMEK, BÖĞÜRTME, ÇÖĞDÜRME, ÇÖĞÜNCEK, ÇÖĞÜNMEK, DALÖĞLEN, GÖĞÜSLÜK, ÖĞLEÜSTÜ, ÖĞRENMEK, ÖĞRETİCİ, ÖĞRETMEK, ÖĞRETMEN, ÖĞÜRTMEK, ÖĞÜTLEME, ÖĞÜTÜLME, ÖĞÜTÜLÜŞ, SÖĞÜŞLÜK, SÖĞÜTLÜK

7 Harfli Kelimeler

AKSÖĞÜT, BÖĞÜRME, BÖĞÜRTÜ, BÖĞÜRÜŞ, ÇÖĞÜNME, ÇÖĞÜRCÜ, DALÖĞLE, GÖĞÜMSÜ, GÖĞÜSLÜ, ÖĞLENCİ, ÖĞLENDE, ÖĞLENKİ, ÖĞLEYİN, ÖĞRENCE, ÖĞRENCİ, ÖĞRENİM, ÖĞRENİŞ, ÖĞRENME, ÖĞRETİM, ÖĞRETİŞ, ÖĞRETME, ÖĞÜRLÜK, ÖĞÜRMEK, ÖĞÜRTME, ÖĞÜTMEK, ÖĞÜTÜCÜ, SÖĞÜRME, SÖĞÜTLÜ

6 Harfli Kelimeler

ÇÖĞMEK, ÖĞLEYE, ÖĞRETİ, ÖĞÜRME, ÖĞÜRTÜ, ÖĞÜRÜŞ, ÖĞÜTÇÜ, ÖĞÜTME, ÖĞÜTÜŞ5 Harfli Kelimeler

BÖĞÜR, ÇÖĞME, ÇÖĞÜR, GÖĞEM, GÖĞÜS, ÖĞLEN, ÖĞREK, SÖĞÜŞ, SÖĞÜT

4 Harfli Kelimeler

ÖĞLE, ÖĞÜN, ÖĞÜR, ÖĞÜT

3 Harfli Kelimeler

BÖĞ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖĞÜSLEYEBİLMEK
...
BAŞÖĞRETMENLİK

 1. [isim] Başöğretmen olma durumu, başmuallimlik
 2. Başöğretmenin görevi, başmuallimlik

ÖĞÜTLEYEBİLMEK
...
GÖĞÜSLEYEBİLME
...
ÖĞÜTLEYEBİLME
...
GÜVERCİNGÖĞSÜ

 1. [isim] Yeşil ile mavi arasında böcekkabuğuna benzer dalgalı ve değişken renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

YÜKSEKÖĞRETİM

 1. [isim] Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
 2. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim

YÜKSEKÖĞRENİM

 1. [isim] Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil

BÖĞÜREBİLMEK

 1. [nsz] Böğürme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÖĞRENEBİLMEK
...
BÖĞÜRÜVERMEK

 1. [nsz] Çabucak veya ansızın böğürmek

ÖĞRENİVERMEK
...
BÖĞÜRTLENLİK

 1. [isim] Böğürtlen çalılarının çok olduğu yer

ÖĞRETEBİLMEK
...
SÖĞÜTGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, söğüt, kavak vb. türleri içine alan bir bitki familyası

GÖĞÜSLEŞMEK
...
ORTAÖĞRETİM

 1. [isim] İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş
 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat

BÖĞÜRÜVERME

 1. [isim] Böğürüvermek işi

ÖĞRETEBİLME
...
ELİBÖĞRÜNDE

 1. [isim] Ahşap yapılarda çıkmaların altına eğik ve aralıklı olarak konulan ahşap destek
 2. Halı ve kilimlerde kullanılan eski bir motif türü, elibelinde

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü