İçinde çlü olan 14 kelime var. İçerisinde ÇLÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çlü olan kelimeler listesine ya da Sonu çlü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜKONAK

9 Harfli Kelimeler

GÜLÜNÇLÜK, ÜRKÜNÇLÜK

8 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜKLE, GÜÇLÜLÜK, GÜLÜNÇLÜ, HÖRGÜÇLÜ

7 Harfli Kelimeler

GÖNÇLÜK, ÜZÜNÇLÜ

6 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜK

5 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜ, ÜÇLÜK

4 Harfli Kelimeler

ÖÇLÜ, ÜÇLÜ


Kelime bulma makinesi

L Ç Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÜÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜÇLÜKONAK
...
ÜRKÜNÇLÜK

 1. [isim] Ürkünç olma durumu
  • "E. Zola toplumsal ürkünçlüğü sağlık bozukluğuna dönüştürmekte kendine usta tanımamış bir romancı besbelli..." (Selim İleri)

GÜLÜNÇLÜK

 1. [isim] Gülünç olma durumu, komiklik
  • "Çağdaş tragedyaların başkahramanı gibi bütün gülünçlükler de benim başıma gelmiş." (Adalet Ağaoğlu)

HÖRGÜÇLÜ

 1. [sıfat] Hörgücü olan (deve)
  • "İki hörgüçlü deve."

GÜÇLÜKLE

 1. [zarf] Güç, kolay olmayan bir biçimde, zar zor
  • "Kuş biraz havalanıp başka bir kayaya kadar güçlükle, zorlukla uçtu." (Sait Faik Abasıyanık)

GÜLÜNÇLÜ

 1. [sıfat] Güldürücü, eğlendirici özellikleri bulunan (oyun, hikâye, söz)

GÜÇLÜLÜK

 1. [isim] Güçlü olma durumu

ÜZÜNÇLÜ

 1. [sıfat] Üzüntülü
  • "İçlerinden biri titrek ve üzünçlü bir sesle hicazkâr üzerinde gezinmeye başladı." (Salâh Birsel)

GÖNÇLÜK

 1. [isim] Zengin olma durumu

GÜÇLÜK

 1. [isim] Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
  • "Anlamakta güçlük çeker gibi bakıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat
  • "Bir kere güçlük, ev bulmak ve eşya taşımak derdiyle başlar." (Burhan Felek)
 3. Engel, pürüz
  • "Güçlüklere bir başına da olsa karşı koyan insan, kuvvetli insan olmalı." (Orhan Veli Kanık)

GÜÇLÜ

 1. [sıfat] Gücü olan, kuvvetli, yavuz
  • "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır." (Atilla İlhan)
 2. Şiddeti çok olan
 3. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu
 4. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili
  • "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler." (Haldun Taner)

ÜÇLÜK

 1. Üç tanesi bir arada bulunan, üç tane alabilen, üç taneden oluşmuş
 2. [isim] Basketbolda ceza alanı dışından atılan topun potaya geçirilmesi sonucu kazanılan üç sayı değerindeki atış

ÖÇLÜ

 1. [sıfat] Kin ve intikam dolu, öç alma isteğinde olan
  • "Fransız general beyaz at üstünde Galata'dan geçtiği gün, tıpkı 1908 Meşrutiyeti'nin ilk günlerindeki gazete başyazıları gibi hınçlı ve öçlü idi." (Falih Rıfkı Atay)

ÜÇLÜ

 1. [sıfat] Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan, müselles
  • "Bu üçlü grup merdivenin en üst basamağında öylece duruyor." (Tarık Buğra)
 2. Üç kişiden oluşmuş
 3. [isim] İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde üç işareti veya noktası bulunan kâğıt, pul
 4. [isim] Üç ses veya çalgı için düzenlenmiş müzik parçası, trio
 5. [isim] Bu parçayı çalan üç kişilik müzik topluluğu, trio

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü