İçinde çın olan 68 kelime var. İçerisinde ÇIN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çın olan kelimeler listesine ya da Sonu çın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ÇINGIRAKÇILIK, ÇINLATABİLMEK, ÇINLAYABİLMEK, KAÇINILMAZLIK

12 Harfli Kelimeler

ÇINGIRDATMAK, ÇINLATABİLME, ÇINLAYABİLME, HIRÇINLAŞMAK, YALÇINLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

ÇINARGİLLER, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA, HIRÇINLAŞMA, KAÇINGANLIK, YALÇINLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

AÇINDIRMAK, ÇINGIRAKÇI, ÇINGIRAKLI, ÇINGIRDAMA, KAÇINILMAZ

9 Harfli Kelimeler

AÇINDIRMA, AÇINSAMAK, ÇIKRIKÇIN, ÇINGIRDAK, ÇINLAMALI, ÇINLATMAK, HIRÇINLIK

8 Harfli Kelimeler

AÇINSAMA, BALIKÇIN, ÇINARCIK, ÇINARLIK, ÇINGIRAK, ÇINGIRTI, ÇINLAMAK, ÇINLATIŞ, ÇINLATMA, ÇINLAYIŞ, ÇINSABAH, KAÇINGAN, KAÇINMAK, KALÇINCI, KAŞIKÇIN, LAPÇINLI

7 Harfli Kelimeler

AÇINMAK, AYAKÇIN, ÇINARLI, ÇINAYAZ, ÇINLAMA, KAÇINCI, KAÇINIK, KAÇINMA, KAÇINTI, SAÇINTI, TARÇINİ

6 Harfli Kelimeler

AÇINIM, AÇINMA, ÇINGAR, ÇINGIL, ÇINLAK, HIRÇIN, KALÇIN, LAPÇIN, TARÇIN, YALÇIN

5 Harfli Kelimeler

ÇINAR, ÇINGI, LAÇIN

3 Harfli Kelimeler

ÇIN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇINLAYABİLMEK

 1. [nsz] Çınlama olasılığı bulunmak

ÇINGIRAKÇILIK

 1. [isim] Çıngırak yapma veya çıngırak satma işi

KAÇINILMAZLIK

 1. [isim] Kaçınılmaz olma durumu

ÇINLATABİLMEK

 1. [-i] Çınlatma imkânı veya olasılığı bulunmak

HIRÇINLAŞMAK

 1. [nsz] Hırçınlık etmek, hırçın davranmak

ÇINLAYABİLME

 1. [isim] Çınlayabilmek işi

YALÇINLAŞMAK

 1. [nsz] Yalçın duruma gelmek

ÇINLATABİLME

 1. [isim] Çınlatabilmek işi

ÇINGIRDATMAK

 1. [-i] Çıngırak sesi çıkarmasını sağlamak
  • "Sığırlar çıngıraklarını ıslak ve sisli seslerle çıngırdatarak geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇINARGİLLER

 1. [isim] Örneği çınar olan bitki familyası

HIRÇINLAŞMA

 1. [isim] Hırçınlaşmak işi

ÇINGIRDAMAK

 1. [nsz] Çıngırak sesi çıkarmak
  • "Caz alabildiğine çıngırdıyor, gümbürdüyor, garsonlar sağa sola seğiriyor." (Halide Edip Adıvar)

KAÇINGANLIK

 1. [isim] Geri durma, isteksiz davranma
 2. Kaçıngan olma durumu
  • "Bizim sosyeteye karşı bu kaçınganlığımız, kasabada ve hatta vilayette bir parça dedikoduya sebep olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇINGIRDATMA

 1. [isim] Çıngırdatmak işi

YALÇINLAŞMA

 1. [isim] Yalçınlaşmak işi veya durumu

AÇINDIRMAK

 1. [-i] Açınmasını sağlamak
 2. Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak
  • "Konileri açındırırız ama küreyi açındıramayız."
 3. Alıcıda kullanılan boş film üzerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirmek

ÇINGIRAKÇI

 1. [isim] Çıngırak yapan veya satan kimse

KAÇINILMAZ

 1. [sıfat] İstek ve irade dışında olan
  • "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir." (Anayasa)

ÇINGIRDAMA

 1. [isim] Çıngırdamak işi

ÇINGIRAKLI

 1. [sıfat] Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan
  • "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha)
  • "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu." (Oktay Rifat)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü