İçinde çö olan 9 harfli 19 kelime var. İçerisinde ÇÖ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çö olan kelimeler listesine ya da Sonu çö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÖÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇÖZEBİLME

 1. [isim] Çözebilmek işi

ÇÖKÜVERME

 1. [isim] Çöküvermek işi

ÇÖKERTİCİ

 1. [isim] Çökertme işini yapan kimse veya şey
  • "Güvensizlik duygularının ezici, ağır, çökertici bunalımlara sokan duyguları içindeyiz." (Nezihe Meriç)

ÇÖKEBİLME

 1. [isim] Çökebilmek işi

ÇÖKKÜNLÜK

 1. [isim] Çökkün olma durumu
  • "Üzerinde bir çökkünlük varsa da geçicidir." (Refik Halit Karay)

ÇÖZGÜNLÜK

 1. [isim] Çözgün olma durumu
  • "Bırakılırsa her şey çözgünlüğe doğru gidecektir." (Falih Rıfkı Atay)

ÇÖKELEKLİ

 1. [sıfat] İçinde çökelek bulunan, çökeleği olan

ÇÖPLENMEK

 1. [nsz] Çeşitli yiyeceklerden azar azar yemek
  • "... onun bıraktığı yemekten bir süre çöplenmiş." (Atilla İlhan)
 2. Kendine açıktan ufak tefek çıkarlar sağlamak

ÇÖLLEŞMEK

 1. [nsz] Bir arazi, verimli toprağı akıp çöl durumuna gelmek

ÇÖMELTMEK

 1. [-i] Çömelme işini yaptırmak

ÇÖZÜVERME

 1. [isim] Çözüvermek işi

ÇÖKTÜRMEK

 1. [-i] Çökmesine yol açmak, çökmesine sebep olmak

ÇÖKELTMEK

 1. [-i] Çökelmeye uğratmak, çökelmesini sağlamak

ÇÖZÜMLEME

 1. [isim] Çözümlemek işi
 2. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
 3. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme
 4. Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil
 5. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
 6. Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
 7. Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma

ÇÖĞDÜRMEK

 1. [nsz] İşemek
 2. İleri doğru fışkırtmak

ÇÖZDÜRMEK

 1. [-i] Çözme işini yaptırmak

ÇÖKERTMEK

 1. [-i] Çöktürüp oturtmak
 2. Bulunduğu yere yıkmak, çökmesini sağlamak
  • "Böyle bir bahar taşmasında, bizim kerpiç evi çökertti." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Moral bozmak, dağınıklığa yol açmak
  • "Beklenmeyen bir gol, takımı çökertti."

AKÇÖPLEME

 1. [isim] Zambakgillerden, yapraklarının uzun, geniş olması, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla bahçe çiçekleri arasına giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album)

ÇÖZÜCÜLÜK

 1. [isim] Çözücü olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü