İçinde çö olan 7 harfli 23 kelime var. İçerisinde ÇÖ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çö olan kelimeler listesine ya da Sonu çö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÖÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇÖMELİŞ

 1. [isim] Çömelme işi veya biçimi

ÇÖREKÇİ

 1. [isim] Çörek yapan veya satan kimse

ÇÖZÜLME

 1. [isim] Çözülmek işi
 2. Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması
 3. Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi
 4. Kişilik, karakter vb. bir bütünde birliğin bozulması durumu
  • "Bütün bu değişmelerin başıboş bırakılması, bir anarşi, bir çözülme hâline gelmesi güzel değildir." (Orhan Seyfi Orhon)

ÇÖZELTİ

 1. [isim] Çözünme sonucu ortaya çıkan madde

ÇÖKELGE

 1. [isim] Bataklık, su kenarı, balçık

ÇÖKELEK

 1. [isim] Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
 2. Tortu

ÇÖĞÜRCÜ

 1. [isim] Çöğür (I) çalan kimse

ÇÖPLÜĞÜ

 1. "her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer" anlamında kullanılan bir söz
  • "Evvelden buraları onların çöplüğü idi." (Ömer Seyfettin)

ÇÖKÜŞME

 1. [isim] Çöküşmek işi

ÇÖZÜMCÜ

 1. [isim] Çözüm getiren kimse

ÇÖKELTİ

 1. [isim] Çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökel, tortu, toput, rüsup

ÇÖKERTİ

 1. [isim] Su içinde yüzer veya erimiş durumda bulunan maddelerin elverişli koşullar altında dibe çökerek tortullaşması olayı

ÇÖZÜNME

 1. [isim] Çözünmek işi
 2. Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması

ÇÖZÜNTÜ

 1. [isim] Çözülme, dağılma durumu

ÇÖKÜNTÜ

 1. [isim] Çökme
 2. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz
 3. Suyun dibine çöken şeyler
 4. Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü
 5. Gerileme, kriz, depresyon
  • "Dünya krizi, özellikle de afyon piyasasındaki çöküntü ondan da çok şey götürmüştü." (Tarık Buğra)

ÇÖZÜŞME

 1. [isim] Çözüşmek işi

ÇÖKERME

 1. [isim] Çökermek işi

ÇÖZÜLÜM

 1. [isim] Çözülme işi, dağılım, bozgun
 2. Sinir merkezleri arasındaki iş birliği ve uyumun bozulup kesilmesi

ÇÖMELME

 1. [isim] Çömelmek işi

ÇÖĞÜNME

 1. [isim] Çöğünmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü