İçinde çö olan 5 harfli 22 kelime var. İçerisinde ÇÖ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında çö olan kelimeler listesine ya da Sonu çö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÖÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇÖRKÜ

 1. [isim] Sayı boncuğu

ÇÖVEN

 1. [isim] Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
 2. Çevgen

ÇÖPLÜ

 1. [sıfat] Sapı olan (üzüm vb.)
 2. Çöple, süprüntüyle karışmış

ÇÖZGÜ

 1. [isim] Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış

ÇÖRTÜ

 1. [isim] Değirmende buğday teknesi oluğu

ÇÖMEZ

 1. [isim] Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci
  • "Bu çömez deminden beri nerede idi?" (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse

ÇÖMÇE

 1. [isim] Tahta kepçe, çemçe

ÇÖĞÜR

 1. [isim] İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı
  • "Çöğür şairleri."

ÇÖPÇÜ

 1. [isim] Evlerden çöpleri toplayan veya sokakları süpüren temizlik işçisi

ÇÖZÜK

 1. [sıfat] Çözülmüş olan

ÇÖZÜM

 1. [isim] Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
  • "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur." (Anayasa)
 2. Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar
 3. Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi

ÇÖKEL

 1. [isim] Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu
 2. Çökelti

ÇÖKÜK

 1. [sıfat] Çökmüş, çukurlaşmış, içeri çekilmiş
  • "Gençken de yanakları çökük, kuru bir adamdı." (Memduh Şevket Esendal)

ÇÖĞME

 1. [isim] Çöğmek işi

ÇÖZME

 1. [isim] Çözmek işi
  • "Öncülüğünün bağlarını çözmeye çalışıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. El tezgâhlarında dokunan, genellikle yatak, yorgan çarşafı yapmakta kullanılan ince bez

ÇÖKÜŞ

 1. [isim] Çökme işi veya biçimi, inhitat
 2. Yıkılma
  • "Yapıların depremde çöküşü korkunçtu."
 3. Çömelip yere oturuş
  • "Devenin çöküşü."
 4. Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat
  • "Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılları."

ÇÖZÜŞ

 1. [isim] Çözme işi veya biçimi

ÇÖKEK

 1. [isim] Çukur yer
  • "İplere dizdikleri küçük balıkları, borunun altındaki minicik çökeğe atmışlardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bataklık, sazlık

ÇÖMME

 1. [isim] Çömmek işi

ÇÖKME

 1. [isim] Çökmek işi, inhitat
 2. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü