İçinde Ü olan 8 harfli 992 kelime var. İçerisinde Ü harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ü harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜBRELİK

 1. [isim] Gübre konulan yer

MÜLAHAZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünce
  • "Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı." (Atatürk)
  • "Bu mülahazayı kafasında değil, bağıra bağıra yaptı." (Sait Faik Abasıyanık)

MÜLKİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyelik, sahiplik

SÜRÜNGEN

 1. [sıfat] Sürünerek giden (hayvan)
 2. Yere yatay olarak uzanan (sap veya kök)

ÜSTLENİM

 1. [isim] Üstlenme işi

DÖVÜLGEN

 1. [sıfat] Dövülerek levha durumuna geçebilen (maden)

GÜÇLEŞME

 1. [isim] Güçleşmek işi

HÖDÜKLÜK

 1. [isim] Hödük olma durumu
 2. Hödükçe davranış

TAHASSÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, özlem
  • "Neveser'in gönlünde elem bulaşığı bir tahassür, bir hicran..." (Atilla İlhan)

İLLÜZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göz bağı

TENEZZÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezinti

DÖRDÜNCÜ

 1. [sıfat] Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen

DÖVÜNMEK

 1. [nsz] Aşırı üzüntü, çaresizlik, pişmanlık duyarak çırpınmak, kendi kendini dövmek
  • "Bir kadın dokuz çocukla bir viranenin içinde çırılçıplak kaldım diye dövünüyordu." (Aka Gündüz)
 2. Çok üzülmek
  • "Farsçayı öğrenmediğime dövünür dururum." (Nurullah ataç)

DÜELLOCU

 1. [isim] Düello yapan kimse

GÜLABDAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül suyu serpmek için kullanılan, ağzı emzikli, armut biçiminde küçük kap

KUVERTÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Örtü

MÜCELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltçi

MÜSTAKAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İstikrar bulmuş, durulmuş
 2. [isim] Karar kılınan, yerleşilen yer

PÖRSÜMEK

 1. [nsz] Gevşeyip sarkmak
  • "Rutubetten gevşeyerek, pörsüyerek saçaklanmış, parmakla dokunulsa sökülecek hâle gelmişti." (Peyami Safa)

SÜTÖLÇER

 1. [isim] Sütün yoğunluğunu ölçmeye yarayan alet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü