İçinde Ü olan 6 harfli 542 kelime var. İçerisinde Ü harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ü harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALTÜST

 1. [sıfat] Çok karışık ve dağınık

DÜĞMÜK

 1. [isim] Düğüm
  • "Bazı aileler resmî nikâh yanında bir de imam nikâhı kıyıveriyorlarmış. Bunu da bir paketin kınnapla bağlandıktan sonra düğmük üstüne düğmük atılmasına benzetiyorlar." (Çetin Altan)

KONSÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Roma'da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
 2. 1799'dan 1804'e kadar Fransa'da birlikte görev alan üç devlet başkanından her biri

KÜPELİ

 1. [sıfat] Küpe takmış olan
 2. Küpeye benzer bir deri uzantısı olan
  • "Küpeli horoz."
 3. [isim] Küpe çiçeği

KÜRTAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri, hasta veya zararlı sayılan dokuları kazıyarak alma, kazıma
 2. Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi

GÜLŞEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül bahçesi

TÜMDEN

 1. [zarf] Tümüyle, bütünüyle

FORMÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
  • "O, bu nazik duruma karşı bir formül bulmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek
  • "Cevap formülü son derece basit idi." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım
 4. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım
 5. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
  • "Her yerde yapılabilen bir şey, yalnız formülleri, şekilleri değişir." (Aka Gündüz)
 6. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı
  • "Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."

KATGÜT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, bağırsaktan yapılmış iplik

MÜRVER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hanımeligillerden, yaprakları karşılıklı, demet durumundaki beyaz çiçeklerinden hekimlikte yararlanılan, meyvesi zeytine benzer bir ağaççık (Sambucus nigra)

MÜŞKÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Güç, zor, çetin
  • "Yutkunuyor, ara sıra parmaklarıyla alnındaki terleri siliyordu. Çok müşkül bir vaziyette kalmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Engel, güçlük, zorluk
  • "Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi." (Yahya Kemal Beyatlı)

ÖVÜLÜŞ

 1. [isim] Övülme işi veya biçimi

DÜZİÇİ
...
KÜRDAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dişleri temizlemek için kullanılan küçük çöp

ZÜĞÜRT

 1. [sıfat] Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse)

DÜZMEK

 1. [-i] Bir gereksinimi karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek
  • "Oğlum Sıtkı için son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası düzdü diyorlar." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek
  • "İskambil kâğıtlarını düzdü."
 3. [-e] Yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek
  • "Yeşil caminin avlusundaki sette oturmuş, Nilüfer ovasına şiir düzerken..." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. [nsz] Uydurmak
  • "Bir sürü yalan düzmüş."
 5. Cinsel ilişkide bulunmak

TÜRDEŞ

 1. [sıfat] Türleri bir olan

KÜNEFE

 1. [isim] Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf

ÜVEYME

 1. [isim] Üveymek işi veya durumu

ÖYKÜCÜ

 1. [isim] Hikâyeci
  • "Kentin bütün ozanları, öykücüleri oraya gelir akşamları." (Çetin Altan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü