İçinde Ü olan 5 harfli 531 kelime var. İçerisinde Ü harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ü harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜNKÜ

 1. [sıfat] Bugünden bir önceki günle ilgili
  • "Dünkü gün. Dünkü yağmur."
 2. Yakın geçmişteki
  • "Dünkü kaplan, bir kül kedisi yumuşaklığı ile göğsüme yaslandı." (Aka Gündüz)
 3. Acemi, yeni, toy
  • "Daha dünkü damatla böyle çabucak yüzgöz olup rezaleti ayyuka çıkarmak olur mu hiç?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

KÜMES

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
  • "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Ufak ev
  • "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."

KÜTLÜ

 1. Çekirdekli, çiğitli pamuk
  • "Kütlüler ak öbeklerle ovaya yayılmıştı." (Yahya Kemal)

KÖSNÜ

 1. [isim] Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, şehvet

YÜREK

 1. [isim] Kalp
  • "Yörede, şimdi yürek burkan bir suskunluk vardı." (Tarık Buğra)
  • "Son yürek paralayıcı yalvarmama aldırış etmedi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "İkisinde de yürek Selanik." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Fakat sesi kulaklara değil, doğru yüreğe çarpar, yüreğe işlerdi." (Refik Halit Karay)
 2. Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül
  • "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ne dersiniz kız bayağı hasta oldu, deniz tutmuş gibi yüreği kabarmaya başladı." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Kupa (I)
  • "Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhunda kopan bir hamleyle örsünün üzerinde milyarlarca kıvılcım tutuştururdu." (Ömer Seyfettin)
 4. Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret
  • "Bu iş yürek ister."
 5. Acıma duygusu
  • "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. Mide, karın, iç
  • "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor." (Sermet Muhtar Alus)

DÜRTÜ

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
  • "Sevgi bir dürtüdür."

KAKÜL
...
BÖLÜŞ

 1. [isim] Bölme işi veya biçimi
  • "Sağdan sola taksim etmiş örgüsün / Onar onar bölüşünü sevdiğim." (Ruhsati)

SÜZÜK

 1. [sıfat] Zayıf, güçsüz, süzgün
  • "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur." (Refik Halit Karay)
 2. Süzgünleşmiş, süzülmüş
  • "Uykudan uyandırılmış gibi gözleri süzük, döndü baktı." (Memduh Şevket Esendal)

GÖZÜM

 1. gözümün nuru
  • "İşkembe ayıklamaktan, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum." (Orhan Kemal)
  • "Daha ileride denizin yüzünü birdenbire allak bullak eden akıntıya benzer bir çırpıntı oluyor, bu çırpıntı göz açıp kapayıncaya kadar kesiliyor." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Göz alabildiğine uzanan yeşil tepelerin, ruha ferahlık veren bir munis enginliği vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kocakarı yöntemlerine inanmayı göz ardı ettiğini söyleyemezdim." (Ayşe Kulin)

GÜBÜR

 1. [isim] Çöp, süprüntü

SÜRRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar

ÜNSÜZ

 1. [sıfat] Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz
 2. [isim] Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant

ÜSLUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
  • "Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil
  • "Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor." (Refik Halit Karay)
 3. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
  • "Üslup beyan aynıyla insandır." (Yahya Kemal Beyatlı)

ÜNDEŞ

 1. [isim] Benzer sesle biten söz veya cümle

CÜNÜP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dinin buyurduğu biçimde henüz yıkanmadığı için temiz sayılmayan (kimse), cenabet

DÜVEN

 1. [isim] Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç
  • "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor." (Reşat Nuri Güntekin)

SÜZME

 1. [isim] Süzmek işi
 2. [sıfat] Süzülmüş olan, süzülerek elde edilen
  • "Süzme bal. Süzme yoğurt."
 3. [sıfat] Kötü, aşağılık, malın gözü (kimse)
 4. [sıfat] Katışıksız, saf
  • "Son derece zeki babalardan süzme salak oğulların çıktığı görülmüştü." (Atilla İlhan)

YÜLÜK

 1. [sıfat] Ustura ile kesilmiş (kıl)

GÜDÜM

 1. [isim] Yönetme işi, idare
 2. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü