İçinde ÖĞRETİ olan 10 kelime var. İçerisinde ÖĞRETİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ÖĞRETİ olan kelimeler listesine ya da Sonu ÖĞRETİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

YÜKSEKÖĞRETİM

11 Harfli Kelimeler

ORTAÖĞRETİM, ÖĞRETİCİLİK

10 Harfli Kelimeler

İLKÖĞRETİM, ÖĞRETİLMEK

9 Harfli Kelimeler

ÖĞRETİLME

8 Harfli Kelimeler

ÖĞRETİCİ

7 Harfli Kelimeler

ÖĞRETİM, ÖĞRETİŞ

6 Harfli Kelimeler

ÖĞRETİ


Kelime bulma makinesi

E R T Ö Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

ÖĞRETİ

4 Harfli Kelimeler

EĞİR, EĞRİ, ÖTRE, TİRE, TÖRE

3 Harfli Kelimeler

ETİ, ÖTE, RET, TER, TÖR

2 Harfli Kelimeler

ER, ET, İĞ, İT, RE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKÖĞRETİM

 1. [isim] Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
 2. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim

ORTAÖĞRETİM

 1. [isim] İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş
 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat

ÖĞRETİCİLİK

 1. [isim] Öğretici olma durumu

ÖĞRETİLMEK

 1. [-e] Öğretme işi yapılmak
  • "Meğerse bana öğretilen o kısa ve sade cümlenin ne sihirli, ne müthiş bir tesiri varmış." (Refik Halit Karay)

İLKÖĞRETİM

 1. [isim] Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim
  • "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)

ÖĞRETİLME

 1. [isim] Öğretilmek işi

ÖĞRETİCİ

 1. [sıfat] Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
  • "Öğretici film."

ÖĞRETİŞ

 1. [isim] Öğretme işi veya biçimi

ÖĞRETİM

 1. [isim] Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  • "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

ÖĞRETİ

 1. [isim] Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
  • "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu." (Haldun Taner)
 2. Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin
  • "Bunlar Çinli düşünürün kitaplarını yaktıkları gibi öğretilerini izleyenleri de öldüreceklerdir." (Salâh Birsel)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü