Başında içe olan 18 kelime var. İçe ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde içe olan kelimeler listesine ya da sonu içe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında içe bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İÇERİKSİZLİK

11 Harfli Kelimeler

İÇEREBİLMEK

10 Harfli Kelimeler

İÇEREBİLME

9 Harfli Kelimeler

İÇEBİLMEK, İÇERİKSEL, İÇERİKSİZ, İÇERLEMEK, İÇERLEYİŞ

8 Harfli Kelimeler

İÇEBİLME, İÇERİKLİ, İÇERLEME

7 Harfli Kelimeler

İÇERLEK, İÇERMEK

6 Harfli Kelimeler

İÇECEK, İÇERİK, İÇERME

5 Harfli Kelimeler

İÇERİ

4 Harfli Kelimeler

İÇEL


Kelime bulma makinesi

E Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÇE, İÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İÇERİKSİZLİK
...
İÇEREBİLMEK
...
İÇEREBİLME
...
İÇERİKSEL
...
İÇEBİLMEK
...
İÇERLEYİŞ

 1. [isim] İçerleme işi veya biçimi

İÇERLEMEK

 1. [-e] İçin için öfkelenmek
  • "Ufak çocukların cigara yakmak için yanaşmalarına içerlemişimdir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kırılmak, alınmak

İÇERİKSİZ
...
İÇERİKLİ

 1. [sıfat] Herhangi bir niteliği, özelliği içeren, muhtevalı
  • "Bilimsel içerikli."

İÇERLEME

 1. [isim] İçerlemek işi

İÇEBİLME
...
İÇERMEK

 1. [-i] İçine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek
  • "Yarım Adam adlı romanı ise kültür yoğunluğu içeren değerli bir denemedir." (Haldun Taner)
 2. Bir şey, başka bir şeyin varlığını gerektirmek, biri ötekini ister istemez düşündürmek, tazammun etmek
  • "Cins kavramları tür kavramlarını, tür kavramları birey kavramlarını içerir."

İÇERLEK

 1. [sıfat] Yanındakilerden daha içeride, daha geride bulunan
  • "İçerlek birahanenin uzun koridorunda kendimi çok yabancı buldum." (Peyami Safa)
 2. İçine çökmüş, derinde olan
  • "Siyah oyuklarında içerlek gözleri sağa sola çevrildi." (Peyami Safa)

İÇECEK

 1. [isim] İçilen her şey, meşrubat
  • "Burada yiyecek, içecek her şey var."
 2. [sıfat] İçilmeye elverişli

İÇERME

 1. [isim] İçermek işi, tazammun, ihtiva

İÇERİK

 1. [isim] Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf
  • "Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini de gözden geçirmek, düzeltmek gerekmektedir."
 2. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
 3. Bir kelimenin veya kavramın anlamı
 4. Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü
 5. [sıfat] Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni

İÇERİ

 1. [isim] İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı
  • "İçeriden sesler geliyor."
  • "Bu işte bir milyar lira içeri girdim."
  • "Bundan da başka yarın bunu tutar, içeri tıkabilirdi." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir taş merdivenden çıkıp yarı açık duran bir tahta kapıdan içeriye dalıyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. İç, iç yüzey
  • "Odanın içerisi bu kadar adam almaz."
 3. [sıfat] İç yüzeyde, iç bölümde olan
  • "İçeri odadan sesler geliyor."
 4. [zarf] İç yana, iç yana doğru
  • "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi." (Peyami Safa)
 5. Gönül, yürek
 6. Hapishane

İÇEL
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü