Sonunda olan 41 kelime var. İÇ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde iç olan kelimeler listesine ya da başında iç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

MÜTEHEYYİÇ

9 Harfli Kelimeler

BİZLENGİÇ

8 Harfli Kelimeler

BAYRAMİÇ, MENENGİÇ, MÜHEYYİÇ, MÜNDEMİÇ, MÜNDERİÇ, MÜREVVİÇ

7 Harfli Kelimeler

BİGADİÇ, ÇAREVİÇ, DOMANİÇ, SANDVİÇ

6 Harfli Kelimeler

BİLGİÇ, DELGİÇ, GELMİÇ, KERPİÇ, SETLİÇ, SİLGİÇ, SİVRİÇ, TEDRİÇ, TEHYİÇ, TERVİÇ

5 Harfli Kelimeler

ÇEBİÇ, ÇEKİÇ, ÇEMİÇ, EZGİÇ, HALİÇ, HARİÇ, MERİÇ, MÜZİÇ, NESİÇ, PEÇİÇ, PİLİÇ, RAYİÇ

4 Harfli Kelimeler

BRİÇ, EĞİÇ, EVİÇ, İLİÇ

3 Harfli Kelimeler

HİÇ, PİÇ

2 Harfli Kelimeler

İÇ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTEHEYYİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Heyecanlı

BİZLENGİÇ

 1. [isim] Ucu çivili değnek

MÜNDEMİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İçkin
  • "Bu harekette mündemiç bulunan mana..."

BAYRAMİÇ
...
MÜNDERİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir şeyin içinde yer almış
  • "Kitapta bu bahis münderiç değil."

MÜHEYYİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Coşturucu, heyecan verici

MENENGİÇ

 1. [isim] Çitlembik

MÜREVVİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir düşüncenin taraftarı veya yayıcısı

DOMANİÇ
...
BİGADİÇ
...
SANDVİÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk vb. konularak hazırlanan yiyecek

ÇAREVİÇ

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Çarın oğlu

GELMİÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik

TEDRİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Derece derece ilerleme, kerteleme

SİVRİÇ

 1. [isim] Kaya çatlakları arasına sokulup üzerine balyozla vurulan, ucu sivri, yaklaşık 1 m boyunda çelik çubuk

BİLGİÇ

 1. [isim] Bilgili kimse
  • "Bazı bilgiç hekimler dillerinin makarasını çözerler, tıptan anlamayan hastalarına tıbbi ıstılahlar kullanarak dert anlatırlar." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bilgisiz olmasına rağmen bilgili görünmek isteyen, bilgili geçinen kimse

TEHYİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Coşturma, heyecanlandırma

KERPİÇ

 1. [isim] Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
 2. [sıfat] Bu tuğladan yapılmış
  • "Kerpiç evler, ipe serili çamaşırlar gibi ay ışığında sallanıyorlar." (Peyami Safa)

DELGİÇ

 1. [isim] Ucu sivri demirli, ağaçtan tutacak yeri olan ve tütün dikmeye yarayan araç

TERVİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir düşünceyi tutma, destekleme
  • "Fikir hürriyetini terviç eden teşekküller İslam memleketlerinde kökleşmiş bulunuyordu." (Asaf Halet Çelebi)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü