Başında olan 5 harfli 11 kelime var. İç ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde iç olan kelimeler listesine ya da sonu iç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında iç bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İÇYÜZ

 1. [isim] Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
  • "Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

İÇİCİ

 1. [isim] İçme işini yapan kimse
 2. [sıfat] Ayyaş

İÇMEK

 1. [-i] Bir sıvıyı ağza alıp yutmak
  • "Bir oluktan buz gibi bir su içtik." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Gençliklerinde pek sıkı fıkı arkadaşmışlar, içtikleri su ayrı gitmezmiş." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
  • "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi." (Halide Edip Adıvar)
 3. Bir şey, bir sıvıyı içine çekmek, emmek
  • "Toprak suyu içer."
 4. [nsz] İçki kullanmak
  • "O akşam saat ikiye kadar içtiler." (Ömer Seyfettin)

İÇERİ

 1. [isim] İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı
  • "İçeriden sesler geliyor."
  • "Bu işte bir milyar lira içeri girdim."
  • "Bundan da başka yarın bunu tutar, içeri tıkabilirdi." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir taş merdivenden çıkıp yarı açık duran bir tahta kapıdan içeriye dalıyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. İç, iç yüzey
  • "Odanın içerisi bu kadar adam almaz."
 3. [sıfat] İç yüzeyde, iç bölümde olan
  • "İçeri odadan sesler geliyor."
 4. [zarf] İç yana, iç yana doğru
  • "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi." (Peyami Safa)
 5. Gönül, yürek
 6. Hapishane

İÇLEM

 1. [isim] Bir kavramın çağrıştırdığı kapsama giren niteliklerin veya taşıdığı özelliklerin bütünü, tazammun
  • "Kuş sözcüğü bize canlı, havada uçan ve öten bir varlık anlatır; şu hâlde canlılık, uçuculuk ve ötücülük kuş kavramının içlemine giren niteliklerdir. Kartal, kırlangıç, tavuk ve öbür kuşlar ise birer kuş cinsi olduklarından bunun içlemini oluştururlar."
 2. Bir nesnenin içeriğini oluşturan şey
  • "Onları gözünde büyüterek bilmem hangi gizli dinin esrarlı yasakları gibi gören, içlemlerini ve niteliklerini değiştiren benim." (Atilla İlhan)

İÇKİN

 1. [sıfat] Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç
 2. Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan, mündemiç
 3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan
 4. Dünya içinde, dünyada olan

İÇLİK

 1. [isim] İçe giyilen çamaşır, iç gömleği
  • "Mintanları, içlikler, fanilalar terden yapış yapıştı." (Tarık Buğra)

İÇREK

 1. [sıfat] Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı

İÇSEL

 1. [sıfat] İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî
  • "Sızlatıcı bir içsel acıyı da dile getirir şair." (Selim İleri)

İÇSİZ

 1. [sıfat] İçi olmayan (taneli sebze veya kuru yemiş)
 2. İç lastiği olmayan
 3. Muhtevası olmayan, kuru, anlamsız
  • "İçsiz bir ortamı sanatçılar da yadırgıyor, bu kurulaşmadan, yüzeyleşmeden onlar da yakınıyor." (Haldun Taner)

İÇTEN

 1. [sıfat] Samimi
 2. Yürekten, candan, samimi davranarak
  • "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü