Horozbinagiller

  1. [isim] Örnek hayvanı horozbina olan, kayalık deniz kıyılarında yaşayan kemikli balıklar familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Horozbinagiller kelimesi baş harfi h son harfi r olan bir kelime.Başında h sonunda r olan kelimenin birinci harfi h , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi o , beşinci harfi z , altıncı harfi b , yedinci harfi i , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi g , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r . Başı h sonu r olan 15 harfli kelime.