Başında hız olan 17 kelime var. Hız ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde hız olan kelimeler listesine ya da sonu hız ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında hız bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

HIZLANDIRILMAK

13 Harfli Kelimeler

HIZLANDIRILMA

12 Harfli Kelimeler

HIZLANDIRMAK

11 Harfli Kelimeler

HIZLANDIRMA

10 Harfli Kelimeler

HIZARCILIK

9 Harfli Kelimeler

HIZLANMAK

8 Harfli Kelimeler

HIZLANIŞ, HIZLANMA, HIZLILIK, HIZÖLÇER

7 Harfli Kelimeler

HIZARCI

5 Harfli Kelimeler

HIZAR, HIZIR, HIZLA, HIZLI, HIZMA

3 Harfli Kelimeler

HIZ


Kelime bulma makinesi

H I Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

HIZ, ZIH

2 Harfli Kelimeler

IH

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HIZLANDIRILMAK

 1. [nsz] Hız verilmek, hızı artırılmak

HIZLANDIRILMA

 1. [isim] Hızlandırılmak işi

HIZLANDIRMAK

 1. [-i] Hız verilmek, hızı artırılmak
  • "Haberleşme olanaklarının çoğalması, basının gelişmesi, bu bilinçlenmeyi hızlandırır." (Oktay Rifat)

HIZLANDIRMA

 1. [isim] Hızlandırmak işi

HIZARCILIK

 1. [isim] Hızarcının işi

HIZLANMAK

 1. [nsz] Hız almak, hızı artmak
  • "Genç kız birdenbire hızlanmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

HIZLILIK

 1. [isim] Hızlı olma durumu, sürat

HIZLANMA

 1. [isim] Hızlanmak işi

HIZÖLÇER

 1. [isim] İvmeölçer

HIZLANIŞ

 1. [isim] Hızlanma işi veya biçimi

HIZARCI

 1. [isim] Hızar işleten, hızarla kereste biçen kimse

HIZLA

 1. [zarf] Çabucak

HIZAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tahta ve kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı

HIZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İşin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olan

HIZLI

 1. [sıfat] Çabuk, seri, süratli
  • "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bu hızlı yaşamaya elli iki yıl dayanabilmişti ancak!" (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. [zarf] Güç kullanarak, şiddetle
  • "Hızlı vurmak."
 3. [zarf] Çabuk çabuk
  • "Hızlı konuşmak."
 4. Uçarı, çapkın, hovarda

HIZMA

 1. [isim] Ayı, boğa vb. hayvanların dudaklarına veya burnuna geçirilen demir halka
  • "Ayının burnuna hızma takmışlar, oynatıyorlar."
 2. Burun kanadına takılan süslü, altın veya gümüş halka
 3. Küpe

HIZ

 1. [isim] Çabukluk, sürat
  • "Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Fırtına hızını aldı."
  • "Güneş hızını kaybedince bu yapışkan su donar, yapraklar ellenebilir, toplanabilir duruma gelir." (Necati Cumalı)
 2. Bir hareketten doğan güç, şiddet
  • "Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı." (Haldun Taner)
  • "Münakaşa tekrar eski hızını alamayarak biraz sonra söndü." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Çaba, güç, gayret, takat
 4. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü