Başında olan 6 harfli 11 kelime var. HI ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde hı olan kelimeler listesine ya da sonu hı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

H I Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

IH

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HILTAR

 1. [isim] Davar ve sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış

HINZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Domuz
 2. [sıfat] Katı yürekli, kötü düşünen, gaddar
  • "Bırak beni ... Şu hınzırı geberteceğim diyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. [sıfat] Genellikle hoşa giden bir davranışta bulunan (kimse)
  • "Dilber'de bir kurum, bir eda. Bir de güzelleşti hınzır." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. [sıfat] Kurnaz, içten pazarlıklı olan

HILTAN

 1. [isim] Top biçimindeki çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabani bir bitki

HIRVAT
...
HIMHIM

 1. [sıfat] Sesleri genizden çıkararak konuşan (kimse)
  • "Onu hımhım sanırsınız ama sonradan inatçı bir nezlenin tutsağı olduğunu anlarsınız." (Salâh Birsel)
 2. [zarf] Sesleri genizden çıkararak
  • "Beni biraz hımhım konuşan fakat gözleri fıldır fıldır bir komiserin önüne götürdüler." (Haldun Taner)

HIRÇIN

 1. [sıfat] Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
  • "Hayriye Hanım, kırk beş yaşlarında, kara yüzlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir kadındı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Tiz, öfkeli (ses)

HIRSIZ

 1. [isim] Başkasının malını çalan kimse, arakçı, uğru

HIRGÜR

 1. [isim] Geçimsizlik, kavga
  • "Tiyatrocular arasında hırgür eksik olmaz ama her şey sonunda tatlıya bağlanır, bilmez misin?." (Atilla İlhan)

HINÇLI

 1. [sıfat] Hıncı olan, öfkeli
  • "Fransız General beyaz at üstünde Galata'dan geçtiği gün, tıpkı 1908 Meşrutiyeti'nin ilk günlerindeki gazete başyazıları gibi hınçlı ve öçlü idi." (Falih Rıfkı Atay)

HIRSLI

 1. [sıfat] Açgözlü, muhteris
 2. Öfkeli, kızgın
  • "Daima hırslı, hırçın, sinirli, hislerine düşkün eniştemiz ..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

HIMBIL

 1. [sıfat] Uyuşuk, tembel
  • "Zekâ olmadı mı akıl biraz hımbıl kalıyor." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü