Başında geçm olan 9 kelime var. GEÇM ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde geçm olan kelimeler listesine ya da sonu geçm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

GEÇMEZLİK, GEÇMİŞSİZ

8 Harfli Kelimeler

GEÇMELİK, GEÇMİŞLİ

7 Harfli Kelimeler

GEÇMELİ

6 Harfli Kelimeler

GEÇMEK, GEÇMEZ, GEÇMİŞ

5 Harfli Kelimeler

GEÇME


Kelime bulma makinesi

E G M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

GEÇ, GEM, MEÇ

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EM, GE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEÇMEZLİK

 1. [isim] Geçmez olma durumu

GEÇMİŞSİZ

 1. [sıfat] Geçmişi olmayan
  • "Radyoda ağdalı yorumuyla sunduğu, gençliğimin sevdiğim şarkılarını aynı irkiltiyle dinliyorum. Bu gidişle geçmişsiz mi kalacağım?" (Tomris Uyar)

GEÇMELİK

 1. [isim] Bazı yerlerden geçenlerin ödemek zorunda oldukları para, müruriye

GEÇMİŞLİ

 1. [sıfat] Geçmişi olan

GEÇMELİ

 1. [sıfat] Geçmesi olan
  • "Geçmeli demir."

GEÇMİŞ

 1. [sıfat] Geçme işini yapmış
  • "Geçmiş olsun ağabey, ne oldu sana böyle?" (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Zaman bakımından geride kalmış
  • "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Çürümeye yüz tutmuş
 4. [isim] Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi
  • "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı." (Necati Cumalı)
 5. [isim] Arkada kalan hayat, mazi
  • "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti." (Osman Cemal Kaygılı)
 6. [isim] Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları
  • "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?" (Memduh Şevket Esendal)

GEÇMEZ

 1. [sıfat] Kullanımı olmayan
 2. Değerini yitirmiş

GEÇMEK

 1. [-e] Bir yerden başka bir yere gitmek
  • "Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim." (Tarık Buğra)
  • "Biz ev yaptırdık ama sen bize bakma; bizim paramız vardı. Geç efendim geç; bu işler sizin gibilerin harcı değil." (Nazım Kurşunlu)
  • "Onun geçtiği yollardan geçtiğim için tahminlerim biraz daha kolaylaşıyor." (Haldun Taner)
 2. [-den] Bir yandan girip diğer yandan çıkmak
  • "İplik iğne deliğinden zor geçti."
 3. [-den] Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
  • "Eve giderken sizin sokaktan geçeriz."
 4. [-den] Bir duruma uğramak, konu olmak
  • "Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek."
 5. [-den] Bırakmak, vazgeçmek
  • "Huylu huyundan geçmez."
 6. [-de] Yaşamak
 7. [-den] Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
  • "Hakkın var... Ne çare ki bizden geçti, diye söyleniyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-de] Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
  • "Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı." (Atilla İlhan)
 9. [-i] Hastalık bulaşmak, sirayet etmek
  • "Hastalık bana ondan geçti."
 10. [-den] Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
  • "Bu titizlik ona babasından geçmiş."
 11. [-den] Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
 12. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
  • "İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok." (Sermet Muhtar Alus)
 13. Yerini bırakıp başka yer almak
 14. [-den] Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
  • "Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)
 15. Etki yapmak, işlemek
  • "Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş."
 16. Görev almak
  • "İktidara geçmek."
 17. Kalmak, devrolmak
 18. [-i] Geride bırakmak, aşmak
  • "Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti."
 19. [nsz] Tükenmek, bitmek, sona ermek
  • "Yavaş yavaş bu hırs geçer." (Falih Rıfkı Atay)
 20. [-i] Üstünlük sağlamak
 21. [-i] Söylemeden veya bitirmeden atlamak
  • "O meseleyi geçelim. O bahsi geç!"
 22. [-i] Zamanı aşmak, geride bırakmak
  • "Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu." (Peyami Safa)
 23. [-le] Harcamak
  • "Bütün günüm seni takip etmekle geçti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 24. [-i] Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
 25. [-i] Birinden meşk etmek
  • "Bu şarkıyı kimden geçtiniz."
 26. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
  • "Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş."
 27. [nsz] Sönmek
  • "Ocak sönmüş, koru bile geçmişti." (Nabizade Nazım)
 28. Yazılmak, girmek
  • "Tarihe geçmek. Kitaba geçmek."
 29. [nsz] Sürümü olmak, satılmak
 30. [-i] Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
  • "Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti..." (Halide Edip Adıvar)
 31. [nsz] Kullanımda olmak, tedavülde olmak
  • "Bu para artık geçmiyor."
 32. [nsz] Kabul edilemez olmak
  • "Senin paran burada geçmez."
 33. [nsz] Okulda, sınavda başarı göstermek
  • "Çocuk bu yıl geçti."
 34. Bir yere gidip oturmak
 35. [nsz] Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
  • "Bu karpuz geçmiş."
 36. [nsz] Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
  • "Görmedim dedi, geçti."
 37. [yardımcı fiil] Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
  • "lska geçmek. Diskur geçmek."
 38. [-i] Çekiştirmek, yermek
  • "Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim." (Halk türküsü)

GEÇME

 1. [isim] Geçmek işi, mürur
 2. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça
 3. [sıfat] Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan
  • "Geçme çerçeve."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü