Başında g olan 5 harfli 226 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde g harfi olan kelimeler listesine ya da sonu g harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAMZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan özellikle güldüklerinde daha iyi görülen küçük çukur
  • "Böyle gülümsediği zaman ağzının iki yanında iki şirin gamze belirirdi." (Haldun Taner)
 2. Yan bakış, göz süzme, sitemli bakma
  • "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar." (Karacaoğlan)

GRADO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir sıvının içindeki alkol derecesi
  • "Muhasebeci, yerden temennalar, gevrek kahkahalar arasında bir vesile ile kuru üzümden iki çekilmiş yirmi iki grado sert rakısını methetti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kızda insanlığın ve her türlü kabiliyetlerinin gradosu seneden seneye düşerken, böyle sevginin aslındaki temizlikle devam etmesine imkân yoktu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Derece

GÜVEN

 1. [isim] Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
  • "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır." (Anayasa)
 2. Yüreklilik, cesaret

GİDON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yönelteç
  • "Ne tarafa doğru meyil varsa gidonu o tarafa kıracaksınız ki bisiklet doğrulsun!" (Burhan Felek)
 2. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors

GÜDÜL
...
GAMET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erkek veya dişi üreme hücresi
  • "Hayvanlarda sperma hayvancığıyla yumurtacık birer gamettir."

GOTİK
...
GUSTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Beğeni
  • "Klasikler bir kültür, bir gusto, bir seviye ölçütüdür." (Haldun Taner)

GIDIK

 1. [isim] Çene altı, gerdan

GÜDÜM

 1. [isim] Yönetme işi, idare
 2. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü

GÖĞEM

 1. [isim] Yeşile çalan mor renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

GARAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Otomobil vb. taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık
  • "Ben arabayı garaja bırakıp şimdi döneceğim." (Cahit Uçuk)
 2. Otomobillerin bakım ve onarımının yapıldığı yer
  • "Önce arabayı servis garajına çektik." (Çetin Altan)
 3. Toplu taşıma ve nakliye araçlarına hareket ve varış noktası olarak belediyelerce ayrılan yer, otogar

GEDİK

 1. [isim] Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
  • "Duvar gediği."
 2. Dağ geçidi
 3. Boşluk, eksiklik
  • "... kanunların gediğinden alabildiğine yararlanıp küpünü doldurmuş bir açıkgözdü." (Haldun Taner)
 4. Güçlük, güç durum
  • "Gedikten kurtulmak."
 5. Yarma saldırısında düşman mevzilerinde açılan yer
 6. Bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz
 7. Eksik dişli

GİYİŞ

 1. [isim] Giyme işi veya biçimi

GOLLÜ

 1. [sıfat] Golü olan

GAROZ

 1. [isim] Palamut ve toriğin iç organları

GEÇÇE

 1. [zarf] Biraz geç olarak, geç saatlere yakın
  • "Sağ olsun, akşamları evine biraz geççe gelir." (Peyami Safa)

GERİM

 1. [isim] Dinlenme durumundaki kasın normal gerginliği

GEREÇ

 1. [isim] Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
  • "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır." (Salâh Birsel)

GİDER

 1. [isim] Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
  • "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım." (Haldun Taner)
 2. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı
 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü