Başında g olan 4 harfli 73 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde g harfi olan kelimeler listesine ya da sonu g harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GELE

 1. [isim] Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar
  • "Gele atmak."

GEMİ

 1. [isim] Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
  • "Yük gemisi. Savaş gemisi."
  • "O, gemisini kurtaran kaptandır, diye yaptığı alçaklıkla, namussuzlukla iftihar ediyor." (Ömer Seyfettin)

GACI

 1. [isim] Kadın, dost, sevgili, metres
 2. Torik yavrusu

GINA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zenginlik, bolluk
  • "Siyasetten, eleştiriden gına gelmişti."
 2. Bıkma, usanma

GATO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pasta, çörek

GECE

 1. [isim] Güneş battıktan gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb, gündüz karşıtı
  • "Kel Hasan kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Bir şeye karar vermeden geceler gebedir, gibi bir felsefe yaptıktan sonra, ayrıldılar." (Halide Edip Adıvar)
  • "... başaramayacağı kadar çok işlerin altına girmekten çekinmedi, geceyi gündüze katıp çalışmaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bu süre içindeki karanlık
 3. Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleyin düzenlenen toplantı
  • "Bütün çalgıları, dansları, şarkıları ve bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [zarf] Gece vakti, geceleyin
  • "Gece uyumalı, gündüz çalışmalı."

GÜCE
...
GAGA

 1. [isim] Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ
  • "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor." (Nezihe Araz)
 2. Ağız
  • "Gaganı kapa!"

GİDİ

 1. [ünlem] Azarlama sözü
  • "Seni gidi seni!"
 2. Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz
  • "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"
 3. [sıfat] Ahlaksız, pezevenk

GIDI
...
GÜYA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Sözde, sanki
  • "Onlara çaktırmadan güya konuştuklarımızı yazıyorum." (Aka Gündüz)

GANG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde
 2. Maden cevher damarının işletilemeyen değersiz bölümü

GOLF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çimenlerle kaplı, açık, geniş bir alanda, ufak bir topu özel sopalarla ilerleterek belli bir deliğe sokma amaçlı oynanan oyun

GÜNÜ

 1. [isim] Kıskançlık, çekemezlik, haset
 2. Zamanından önce doğan yavru

GURU

 1. [isim] Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri ve öğrencileri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek noktada olduğuna inanılan kimse
 2. Herhangi bir sanat dalında veya işte en üst derecede değerlendirilen usta, pir

GAYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Amaç, hedef
  • "Para? O bir gaye değil fakat harcamayı sevdiğim bir şey." (Halide Edip Adıvar)

GÖRE

 1. [zarf] Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
  • "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye." (Necati Cumalı)
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
  • "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi." (Nezihe Araz)

GEÇE

 1. [zarf] Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken
  • "Gece yarısını iki saat geçe, misafirler dağıldılar." (Memduh Şevket Esendal)

GİBİ

 1. [edat] ...-e benzer
  • "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir." (Haldun Taner)
  • "Murat'a, boş, kimsesiz ahşap bina, temelinden sallanıyor gibi geldi." (Kemal Tahir)
  • "O sırada güneş çıkar gibi olmuştu." (Haldun Taner)
 2. [zarf] O anda, tam o sırada, hemen arkasından
  • "Haberi aldığı gibi yola çıktı."
 3. [zarf] İmişçesine, benzer biçimde
  • "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir." (Orhan Seyfi Orhon)
 4. [zarf] ...-e yakışır biçimde
  • "İnsan gibi davrandı."

GANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zengin, varlıklı
  • "Sen bir gani sultansın / Canlar içinde cansın." (Yunus Emre)
 2. Bol, çok

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü