Başında güz olan 24 kelime var. Güz ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde güz olan kelimeler listesine ya da sonu güz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında güz bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GÜZELLEŞTİRİLME

14 Harfli Kelimeler

GÜZELLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

GÜZELLEŞTİRME

11 Harfli Kelimeler

GÜZELLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

GÜZELBAHÇE, GÜZELLEŞME, GÜZELLİKLE

9 Harfli Kelimeler

GÜZELLEME, GÜZELYURT

8 Harfli Kelimeler

GÜZELLİK, GÜZERGAH, GÜZLEMEK

7 Harfli Kelimeler

GÜZELCE, GÜZELİM, GÜZEŞTE, GÜZLEME

6 Harfli Kelimeler

GÜZİDE, GÜZLEK, GÜZLÜK5 Harfli Kelimeler

GÜZAF, GÜZEL, GÜZEY, GÜZÜN

3 Harfli Kelimeler

GÜZ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜZELLEŞTİRİLME

 1. [isim] Güzelleştirilmek işi

GÜZELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Güzellik vermek, güzellik kazandırmak
  • "Mehtap görülen her şeyi yumuşatıyor, hülyalaştırıyor, güzelleştiriyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)

GÜZELLEŞTİRME

 1. [isim] Güzelleştirmek işi

GÜZELLEŞMEK

 1. [nsz] Güzel bir durum almak
  • "Şişman, bacakları da eğri olmasa eski Nadir Hanım'a bakarak çok güzelleşmiş denilebilir." (Memduh Şevket Esendal)

GÜZELLİKLE

 1. [zarf] Okşayıcı söz veya davranışla, iyilikle
  • "Bu çocuk güzellikle yola gelecek."

GÜZELBAHÇE
...
GÜZELLEŞME

 1. [isim] Güzelleşmek işi
  • "Boğaz bahçelerinin güzelleşmesi için büyük çabalar göstermiştir." (Salâh Birsel)

GÜZELLEME

 1. [isim] Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü
 2. Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi

GÜZELYURT
...
GÜZLEMEK

 1. [nsz] Güzü bir yerde geçirmek
  • "Bu yıl güneyde güzledik."

GÜZERGAH
...
GÜZELLİK

 1. [isim] Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
  • "Güzellik de uçar gider, zenginlik de erir biter." (Haldun Taner)
 2. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık
  • "Onu sertlik değil, güzellik yola getirir."
 3. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey
 4. Güzel olan bir kimsenin niteliği
  • "Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa." (Âşık Veysel)

GÜZELİM

 1. değer verilen, sevilen
  • "Güzel kız. Güzel çiçek."
  • "Yalının en güzel odası bizimdi."
  • "Güzel ne güzel olmuşsun / Görülmeyi görülmeyi." (Karacaoğlan)
  • "Yüzüne bakmazmış o güzelim ağır eşyanın." (Peyami Safa)
 2. [ünlem] sevecen bir biçimde söylenen bir seslenme sözü
  • "Güzel şey canım, milletvekili olmak!" (Çetin Altan)

GÜZELCE

 1. [sıfat] Güzele yakın, güzel gibi
  • "Kızı belki anasından biraz güzelce." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [zarf] (güze'lce) İyice, adamakıllı
  • "Kadın, keçiyi sağmış, çardağın suyunu çekmiş, etrafını güzelce süpürmüştü." (Necati Cumalı)

GÜZLEME

 1. [isim] Güzlemek işi

GÜZEŞTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Geçmiş, geçen
  • "Bahse girer misiniz? Beş dakika içinde en heyecanlı bir vaka icat etmeye muktedir olursam bu iki güzeşte aylıktan birini kasaya bırakır mısınız?" (Reşat Nuri Güntekin)

GÜZİDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Seçkin, seçilmiş, seçme
  • "Selanik'in en varlıklı, en güzide ailelerinden sayılıyor." (Atilla İlhan)
 2. Aydın, okumuş, seçkin (kimse)
  • "Bir milletin güzidesiyle halkı arasında bu derece tezat doğru mudur?" (Orhan Seyfi Orhon)

GÜZLEK

 1. [isim] Güz yağmuru
 2. Güz mevsiminin geçirildiği yer
 3. Havaların soğuması üzerine yaylalardan dönen hayvanların otlatılması ve bir süre barındırılması için ayrılmış, dağ eteklerinde bulunan mera

GÜZLÜK

 1. [sıfat] Güzün yapılan
  • "Güzlük ekim."
 2. [isim] Güzün ekilen tahıl

GÜZEL

 1. [sıfat] Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı
  • "Güzel kız. Güzel çiçek."
  • "Yalının en güzel odası bizimdi."
  • "Güzel ne güzel olmuşsun / Görülmeyi görülmeyi." (Karacaoğlan)
  • "Yüzüne bakmazmış o güzelim ağır eşyanın." (Peyami Safa)
 2. İyi, hoş
  • "Güzel şey canım, milletvekili olmak!" (Çetin Altan)
 3. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
  • "Güzel bir fırsat."
 4. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
  • "Güzel duygular. Güzel hareketler."
 5. Görgü kurallarına uygun olan
 6. Sakin, hoş (hava)
  • "Güzel bir gece."
 7. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
  • "Güzel vaatler."
 8. Pek iyi, doğru
  • "Güzel güzel amma!"
 9. [isim] Güzel kız veya kadın
 10. [isim] Güzellik kraliçesi
 11. [zarf] Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
  • "Güzel konuştu."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü