Başında gör olan 116 kelime var. Gör ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde gör olan kelimeler listesine ya da sonu gör ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında gör bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GÖREVLENDİRİLME

14 Harfli Kelimeler

GÖREVLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

GÖRENEKSİZLİK, GÖREVLENDİRME, GÖREVSELCİLİK, GÖRÜLMEMİŞLİK, GÖRÜNTÜLENMEK, GÖRÜNTÜLETMEK, GÖRÜNTÜLEYİCİ, GÖRÜŞTÜRÜLMEK

12 Harfli Kelimeler

GÖRENEKÇİLİK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLEMEK, GÖRÜNTÜLENME, GÖRÜNTÜLETME, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜŞMECİLİK, GÖRÜŞTÜRÜLME

11 Harfli Kelimeler

GÖRECECİLİK, GÖREVDAŞLIK, GÖREVLENMEK, GÖREVSİZLİK, GÖRGÜLENMEK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRMEMEZLİK, GÖRMEMİŞLİK, GÖRÜNMEZLİK, GÖRÜNTÜLEME, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖRÜŞTÜRMEK

10 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRTMEK, GÖRENEKSEL, GÖRENEKSİZ, GÖREVCİLİK, GÖREVLENME, GÖREVLİLİK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRGÜLENME, GÖRGÜSÜZCE, GÖRÜLMEMİŞ, GÖRÜMCELİK, GÖRÜMSETME, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNTÜSEL, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÖRÜŞTÜRME, GÖRÜŞÜLMEK

9 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRMEK, GÖRDÜRTME, GÖRECELİK, GÖRELİLİK, GÖRENEKÇİ, GÖRENEKLİ, GÖRESİMEK, GÖRGÜLÜCE, GÖRMEZLİK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞTE, GÖRÜŞMECİ, GÖRÜŞÜLME

8 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRME, GÖRECELİ, GÖRESİME, GÖREVDAŞ, GÖREVSEL, GÖREVSİZ, GÖRGÜSÜZ, GÖRKEMLİ, GÖRMEMİŞ, GÖRÜLMEK, GÖRÜMLÜK, GÖRÜNMEK, GÖRÜNMEZ, GÖRÜŞMEK, GÖRÜŞSÜZ

7 Harfli Kelimeler

GÖRELİK, GÖRENEK, GÖREVLİ, GÖRGÜLÜ, GÖRMECE, GÖRÜLME, GÖRÜMCE, GÖRÜNGE, GÖRÜNGÜ, GÖRÜNME, GÖRÜNTÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞLÜ, GÖRÜŞME

6 Harfli Kelimeler

GÖRDEK, GÖRDES, GÖRECE, GÖRECİ, GÖRELE, GÖRELİ, GÖRKEM, GÖRKLÜ, GÖRMEK, GÖRMEZ, GÖRMÜŞ, GÖRSEL, GÖRÜCÜ5 Harfli Kelimeler

GÖREV, GÖRGÜ, GÖRME, GÖRÜM, GÖRÜŞ

4 Harfli Kelimeler

GÖRE, GÖRK, GÖRÜ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖREVLENDİRİLME

 1. [isim] Görevlendirilmek işi

GÖREVLENDİRMEK

 1. [-i] Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek

GÖRÜLMEMİŞLİK

 1. [isim] Görülmemiş olma durumu

GÖRÜNTÜLETMEK

 1. [-i] Görüntüleme işini yaptırmak

GÖREVSELCİLİK

 1. [isim] İşlevcilik

GÖRÜNTÜLENMEK

 1. [nsz] Görüntüleme işine konu olmak

GÖRENEKSİZLİK

 1. [isim] Göreneksiz olma durumu

GÖREVLENDİRME

 1. [isim] Görevlendirmek işi

GÖRÜNTÜLEYİCİ

 1. [isim] Görüntülemeyi sağlayan alet

GÖRÜŞTÜRÜLMEK

 1. [nsz] Görüşmeleri sağlanmak

GÖRÜNTÜLENME

 1. [isim] Görüntülenmek işi

GÖRENEKÇİLİK

 1. [isim] Göreneklere bağlılık

GÖRÜŞTÜRÜLME

 1. [isim] Görüştürülmek işi veya durumu

GÖRÜNTÜLETME

 1. [isim] Görüntületmek işi

GÖRÜNTÜLEMEK

 1. [-i] Belirli bir konuyu buna en yakın görüntüler içinde tasarlamak, yaratmak, gerçekleştirmek

GÖRÜNGÜCÜLÜK

 1. [isim] Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

GÖRÜŞMECİLİK

 1. [isim] Görüşmeci olma durumu

GÖRÜNÜRLERDE

 1. [zarf] Ortalıkta, meydanda

GÖRECECİLİK

 1. [isim] Görecelik
  • "Mutluluğun mutsuzluğun görececiliği mantık ölçülerine vurulamaz." (Haldun Taner)

GÖREVDAŞLIK

 1. [isim] Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durumu, sinerji

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü