Başında fık olan 18 kelime var. Fık ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde fık olan kelimeler listesine ya da sonu fık ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında fık bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

FIKIRDAKLIK, FIKIRDAŞMAK, FIKIRDATMAK

10 Harfli Kelimeler

FIKIRDAMAK, FIKIRDAŞMA, FIKIRDATMA, FIKIRDAYIŞ, FIKRACILIK

9 Harfli Kelimeler

FIKIRDAMA

8 Harfli Kelimeler

FIKIRDAK, FIKRAMAK, FIKRAMSI

7 Harfli Kelimeler

FIKIRTI, FIKRACI, FIKRAMA

6 Harfli Kelimeler

FIKDAN

5 Harfli Kelimeler

FIKIH, FIKRA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FIKIRDATMAK

 1. [-i] Fıkır fıkır kaynatmak
 2. Cilve yapmasına sebep olmak

FIKIRDAŞMAK

 1. [nsz] Oynakça davranışlarda bulunmak
  • "Otomobilin içinde gülüşen, fıkırdaşan dört, beş hanım var." (Memduh Şevket Esendal)

FIKIRDAKLIK

 1. [isim] Fıkırdak olma durumu

FIKIRDAMAK

 1. [nsz] Fıkır fıkır kaynamak
 2. Cilvelenmek
  • "Ben kapıdan çıkarken, iki genç fıkırdayarak arkamdan bakıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)

FIKIRDAŞMA

 1. [isim] Fıkırdaşmak işi

FIKRACILIK

 1. [isim] Fıkra söyleme veya yazma işi
  • "Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım." (Haldun Taner)

FIKIRDAYIŞ

 1. [isim] Fıkırdama işi veya biçimi

FIKIRDATMA

 1. [isim] Fıkırdatmak işi

FIKIRDAMA

 1. [isim] Fıkırdamak işi

FIKRAMSI

 1. [sıfat] Fıkrayı andıran, fıkraya benzeyen, fıkra gibi

FIKRAMAK

 1. [nsz] Herhangi bir yiyecek ekşimek, fışlamak

FIKIRDAK

 1. Cilveli, oynak (kadın, kız)

FIKRAMA

 1. [isim] Fıkramak işi veya durumu

FIKRACI

 1. [isim] Fıkra anlatan kimse
 2. Fıkra yazarı
  • "Bir gazeteci, bir fıkracı olsaydı, bir sütun yazar, kıskandığı bir adama veriştirirdi." (Sait Faik Abasıyanık)

FIKIRTI

 1. [isim] Kaynayan suyun çıkardığı ses
 2. Cilveleşme
  • "Hani fiskoslar, gülüşmeler, fıkırtılar." (Melih Cevdet Anday)

FIKDAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yokluk

FIKIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
 2. İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü

FIKRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik, anekdot
  • "Nasrettin Hocanın hemen bütün fıkraları insanla vicdan arasındaki münasebete ilişkindir." (Burhan Felek)
 2. Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü
  • "Dişimi sıkıp da altı yedi fıkra birden çıkartırsam gazetenin yazıları aksamayacaktı." (Çetin Altan)
 3. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri
  • "Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir." (Anayasa)
 4. Paragraf
 5. Omur

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü