Başında evr olan 17 kelime var. Evr ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde evr olan kelimeler listesine ya da sonu evr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında evr bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

EVRENSELLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

EVRENSELLEŞME

11 Harfli Kelimeler

EVRENSELLİK

10 Harfli Kelimeler

EVRİMCİLİK

9 Harfli Kelimeler

EVROPİYUM

8 Harfli Kelimeler

EVRENSEL, EVRİLMEK

7 Harfli Kelimeler

EVRİLİR, EVRİLME, EVRİMCİ, EVRİŞİK

5 Harfli Kelimeler

EVRAK, EVRAT, EVREN, EVRİK, EVRİM

4 Harfli Kelimeler

EVRE


Kelime bulma makinesi

E R V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, EV, RE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EVRENSELLEŞMEK

 1. [nsz] Evrensel duruma gelmek

EVRENSELLEŞME

 1. [isim] Evrenselleşmek işi

EVRENSELLİK

 1. [isim] Evrensel olma durumu

EVRİMCİLİK

 1. [isim] Evrimi temel alan doğa bilimi ve felsefe öğretisi

EVROPİYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan, parlak gri renkte bir element (simgesi Eu)

EVRENSEL

 1. Evrenle ilgili
 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
  • "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." (Selâhattin Hilav)
 3. Dünya ölçüsünde, dünya çapında

EVRİLMEK

 1. [nsz] Bir biçimden başka bir biçime doğal olarak dönmek

EVRİMCİ

 1. [isim] Evrimcilik yanlısı olan kimse
 2. [sıfat] Evrimcilikle ilgili

EVRİLİR

 1. [sıfat] Konu ile yüklemin birbirinin yerine geçmesiyle doğruluğu bozulmayan (önerme): "Her insan güler" evrilir bir önerme sayılır çünkü "her gülen insandır" yargısı yanlış olmaz
 2. Alıcıda kullanılıp kimyasal işlemden geçtikten sonra doğrudan doğruya pozitife dönebilen (film)

EVRİŞİK

 1. [sıfat] Evirme yoluyla elde edilen (önerme): "Her insan güler" önermesinin evrişiği, "her gülen insandır" biçiminde olur

EVRİLME

 1. [isim] Evrilmek işi

EVRAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
 2. Resmî kurumlarda işlem gören belgeler
  • "Mektupçu evrak okur, cevap yazar, muhabere işlerini idare ederdi." (Samiha Ayverdi)
 3. Yazılmış kitaplar, mektuplar veya yazılar

EVRİK

 1. [sıfat] Başka bir önermeye, teoreme veya probleme göre terimleri ters durumda olan (önerme, teorem veya problem)
  • ""Üçün altıya oranı, altının on ikiye oranı gibidir" ve "on ikinin altıya oranı, altının üçe oranı gibidir" önermeleri, birbirinin evriğidir."

EVRİM

 1. [isim] Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
 2. Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül

EVREN

 1. [isim] Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos
  • "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." (Haldun Taner)
 2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar
  • "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum." (Refik Halit Karay)
 3. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam
  • "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı." (Atilla İlhan)

EVRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanlarca belirli zamanlarda okunması âdet olan dualar ve Kur'an ayetleri
  • "Geceleri Hüsnü'nün evinde toplanır, zikreder, evrat çekerlermiş." (Memduh Şevket Esendal)

EVRE

 1. [isim] Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü