Başında evl olan 24 kelime var. Evl ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde evl olan kelimeler listesine ya da sonu evl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında evl bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

EVLENDİRİLMEK

12 Harfli Kelimeler

EVLENDİRİLME

11 Harfli Kelimeler

EVLADİYELİK, EVLENDİRMEK, EVLEVİYETLE

10 Harfli Kelimeler

EVLADÜİYAL, EVLEKLEMEK, EVLENDİRME

9 Harfli Kelimeler

EVLEKLEME, EVLEVİYET, EVLİYALIK

8 Harfli Kelimeler

EVLATLIK, EVLATSIZ, EVLENMEK

7 Harfli Kelimeler

EVLATLI, EVLENİŞ, EVLENME, EVLİLİK

6 Harfli Kelimeler

EVLİYA5 Harfli Kelimeler

EVLAT, EVLEK, EVLİK

4 Harfli Kelimeler

EVLA, EVLİ


Kelime bulma makinesi

E L V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EV, LE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EVLENDİRİLMEK

 1. [-le] Evlenmesi sağlanmak

EVLENDİRİLME

 1. [isim] Evlendirilmek işi

EVLADİYELİK

 1. [sıfat] Evlattan evlada eskimeden kalacak kadar dayanıklı (eşya)

EVLEVİYETLE

 1. [zarf] Öncelikle, haydi haydi

EVLENDİRMEK

 1. [-i] Evlenmesini sağlamak
  • "Uşağından yazıcılarına, hizmetçilerinden mürebbiyelerine kadar evlendirdi." (Refik Halit Karay)

EVLENDİRME

 1. [isim] Evlendirmek işi

EVLEKLEMEK

 1. [-i] Sürülecek tarlayı eşit bölümlere ayırmak

EVLADÜİYAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoluk çocuk, ev halkı

EVLEKLEME

 1. [isim] Evleklemek işi

EVLEVİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öncelik

EVLİYALIK

 1. [isim] Ermişlik

EVLATLIK

 1. [isim] Evlat olma durumu
  • "Evdekiler Tanrı huzurunda şahit tutup Seyit'i evlatlıktan reddetti." (Lâtife Tekin)
 2. Küçük yaştan beri eve alınıp yetiştirilen kimse
  • "Albayın evlatlığı kendini göstermek için terliklerini şaplata şaplata aşırı bir kırıtışla geçmişti." (Haldun Taner)
 3. Birinin yasayla evlat olma hakkı tanıdığı kimse

EVLATSIZ

 1. [sıfat] Evladı olmayan
  • "Kadınları dul, çocukları yetim, aileleri evlatsız bırakmadık." (Çetin Altan)

EVLENMEK

 1. [nsz] Erkekle kadın, aile kurmak için yasaya uygun olarak birleşmek, izdivaç etmek
  • "Karımla benim, sanki, yeni evlenmiş gibi bir hâlimiz vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

EVLİLİK

 1. [isim] Evli olma durumu
  • "Yağmurun evliliğe uğur sayıldığını aklından geçirdi." (Haldun Taner)

EVLENME

 1. [isim] Evlenmek işi, izdivaç
  • "Ama bu evlenmesinden şimdi pek pişmandır." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

EVLATLI

 1. [sıfat] Evladı olan

EVLENİŞ

 1. [isim] Evlenme işi veya biçimi

EVLİYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ermiş
  • "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim." (Refik Halit Karay)
 2. Yatır

EVLEK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
  • "Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde kimse girişmezdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü
 3. Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu
 4. On liralık kâğıt para

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü