Sonunda et olan 6 harfli 156 kelime var. ET ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde et olan kelimeler listesine ya da başında et olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AZAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ululuk, büyüklük
 2. Gurur
  • "Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Görkem, gösteriş, heybet
 4. Debdebe
 5. Çalım, kurum, tekebbür
  • "Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi." (Sait Faik Abasıyanık)

SAFFET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temizlik, arılık
  • "Gençlerin tecrübelerle yıpranmamış bir saffet içindeki yüzlerinde yorgunluk duyulmaz." (Abdülhak Şinasi Hisar)

GAYRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalışma, çaba, çalışma isteği
  • "Arkadaşlarına yardımcı olmak arzu ve gayreti onu acıklı bir duruma düşürüyordu." (Mahmut Yesari)
  • "Gayret dayıya düştü; bu işe sen el atmazsan olmayacak."
  • "Eh, dedi, elimizden geldiği kadar gayret ederiz." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Azar azar fakat ısrarlı bir gayret göstermeye başladı." (Peyami Safa)
 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu
  • "Hemşehrilik gayreti."
 3. Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu

OPERET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eseri
  • "Onun çalıp söylediği bir operet parçasını tekrarlıyordum." (Refik Halit Karay)
 2. Bu eseri oynayan oyunculardan oluşan kuruluş
  • "Bizim, operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var." (Haldun Taner)

ŞEAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset

ATIFET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
 2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi

MESNET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dayanak
 2. Mevki, makam

İŞARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
  • "Noktalama işaretleri."
  • "Annem eliyle, yüzüyle ne biçim işaret etti babama bilmiyorum ama hiç ses çıkarmadılar." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Başı ile evet işareti verdi." (Aka Gündüz)
  • "Bu baş sallayışını bir tasdik işareti sayıp konuşmaya devam etti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Belirti, gösterge, alamet
  • "Ben, yalnız bir noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim." (Atatürk)
 3. El, yüz hareketleriyle gösterme
  • "Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor." (Refik Halit Karay)

KRİKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun

CENNET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt
  • "Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni." (Yunus Emre)
  • "Bu cennet gibi yerler gözümde zindan kesiliyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer
  • "Kitap cenneti."
 3. [sıfat] Çok güzel, huzur veren (yer)
  • "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?" (Mehmet Akif Ersoy)

MİLLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
  • "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir." (Atatürk)
 2. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes
  • "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder." (Necati Cumalı)
 3. Benzer özellikleri olan topluluk
  • "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok." (Ahmet Mithat)

APOLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
  • "Apoletleri, kalpağının şeritleri mutlu ışıklar gibi parlıyormuş." (Halide Edip Adıvar)
 2. Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parça

KASKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle erkeklerin giydiği, önü siperli başlık

ŞEHVET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cinsel istek, kösnü
  • "Düşman zabitinin gözlerinde şehvet arzuları yandı." (Reşat Enis)
 2. Aşırı istek
  • "Her sabah masamıza yeni bir şehvetle geçtik." (Haldun Taner)

İBARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Oluşan, meydana gelen
  • "Gene hep beraber, bir iki parçadan ibaret bulaşıklarını yıkamaya oturdular." (Necati Cumalı)
  • "Büyük önderin bize verdiği mükâfat bundan ibaret değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KASVET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıkıntı, iç sıkıntısı
  • "Gündüzün bu saatinde, tiyatroya ağır bir kasvet çökmüş." (Peyami Safa)

BANKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol
 2. Yamaçtan kayan toprağı yerinde tutmak ve böylece ekilmeye elverişli yer kazanmak için türlü yollarla yapılan dar basamak

NİSPET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Oran
  • "Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor." (Refik Halit Karay)
  • "Yolun ortasında bir kolunu belime dolayarak bana şöylece nispet vermesin mi?" (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Bağıntı, ilgi, ilinti
 3. [zarf] Kıskandırmak veya üzmek için
  • "Bunu bana nispet yapıyor."
 4. Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş

CİKLET

 1. [isim] Sakız

İMARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İmarethane

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü