Başında et olan 4 harfli 13 kelime var. Et ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde et olan kelimeler listesine ya da sonu et ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında et bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ETER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar
 2. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu
 3. Bir tür organik yağ çözücü

ETME

 1. [isim] Etmek işi

ETOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı

ETİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Töre bilimi
 2. Bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü
 3. Etik bilimi
 4. [sıfat] Ahlaki, ahlakla ilgili

ETAP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşama
 2. Adım

ETEN

 1. [isim] Etene
 2. Yemişlerin yenilen bölümü

ETÇİ

 1. [isim] Kasap

ETÜV

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
  • "Bize etüvden çıkmış esvaplarının içinde kaşınan bir sürü adam gösterdiği vakit..." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte kullanılan araç
 3. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç

ETÜT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
 2. Ön çalışma
 3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı
  • "1848'de bir İslav mecmuasında çıkan uzun bir etüt yazısı bir isyanın eseridir." (Falih Rıfkı Atay)
 4. Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman, mütalaa, müzakere
  • "Dersleri yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu." (Çetin Altan)

ETİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu
  • "Etil klorür."

ETKİ

 1. [isim] Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
  • "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor." (Haldun Taner)
 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu
  • "Tokadın etkisi kötü oldu."
 3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
  • "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu." (Tarık Buğra)

ETEK

 1. [isim] Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
  • "Bu ağırsamaları anlamakla beraber aldırmayan Hilmi, eteğinden ayrılmıyor, peşi sıra yürümekten vazgeçmiyordu." (Refik Halit Karay)
  • "İlk mektebe gittiği gün Gülsüm'ün sevincinden etekleri zil çalıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik
  • "Sevim'in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Giysinin alt kenarı
  • "Vedia'nın eteklerinden gözlerini ayırmayarak onu takip ediyordu." (Peyami Safa)
 4. Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü
 5. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü
  • "Dağın eteklerine küme küme serpilen kerpiç evleri gördü." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 6. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılan saç örtü
  • "Baca eteği. Boru eteği."
 7. Edep yeri

ETLİ

 1. [sıfat] İçinde et bulunan
  • "Etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir ideal için hiçbir mücadeleye katılmamak onun mizacıdır." (Peyami Safa)
 2. Eti çok olan
  • "Etli koyun."
 3. Dolgun, kalın
  • "... aşağıya sarkan kalın, etli, ıslak dudakları vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Yenecek kısmı çok olan (meyve)
  • "Etli, lezzetli bir zeytin."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü