Başında eri olan 51 kelime var. Eri ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde eri olan kelimeler listesine ya da sonu eri ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında eri bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ERİŞİLEBİLİRLİK

12 Harfli Kelimeler

ERİŞTİRİLMEK

11 Harfli Kelimeler

ERİNÇSİZLİK, ERİŞTİRİLME

10 Harfli Kelimeler

ERİNLEŞMEK, ERİŞKİNLİK, ERİŞTİRMEK

9 Harfli Kelimeler

ERİMEZLİK, ERİNLEŞME, ERİŞİLMEK, ERİŞTELİK, ERİŞTİRME, ERİTİLMEK, ERİTROSİT

8 Harfli Kelimeler

ERİNÇSİZ, ERİŞİLME, ERİTİLME

7 Harfli Kelimeler

ERİKLİK, ERİLLİK, ERİNCEK, ERİNÇLİ, ERİNLİK, ERİNMEK, ERİRLİK, ERİSTİK, ERİŞKİN, ERİŞMEK, ERİTİCİ, ERİTMEK

6 Harfli Kelimeler

ERİGEN, ERİKSİ, ERİMEK, ERİMEZ, ERİNME, ERİŞİM, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTEN, ERİTİŞ, ERİTME, ERİYİK, ERİYİŞ, ERİVAN5 Harfli Kelimeler

ERİKA, ERİME, ERİNÇ

4 Harfli Kelimeler

ERİK, ERİL, ERİM, ERİN, ERİŞ


Kelime bulma makinesi

E R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ERİŞİLEBİLİRLİK

 1. [isim] Genel Ağ'da bir sayfanın ulaşılabilir olması

ERİŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Eriştirme işi yapılmak

ERİŞTİRİLME

 1. [isim] Eriştirilmek işi

ERİNÇSİZLİK

 1. [isim] Erinçsiz olma durumu
  • "Evlerindeki düzensizliğin, yozlaşmanın ve erinçsizliğin her yanı sarmasının yaratıcısı annesiydi." (Muzaffer Uyguner)

ERİŞTİRMEK

 1. [-i] Erişmesini sağlamak

ERİŞKİNLİK

 1. [isim] Erişkin olma durumu, olgunluk, kâhillik

ERİNLEŞMEK

 1. [nsz] Ergenleşmek

ERİTİLMEK

 1. [nsz] Eritme işi yapılmak
  • "Çanakkale'de hemen hemen bir milyonluk düşman ordusu eritildi." (Ömer Seyfettin)

ERİMEZLİK

 1. [isim] Erimez olma durumu

ERİTROSİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alyuvar

ERİNLEŞME

 1. [isim] Ergenleşme

ERİŞTİRME

 1. [isim] Eriştirmek işi

ERİŞTELİK

 1. [sıfat] Erişte yapmaya yarayan
  • "Eriştelik un."
 2. [isim] Kıyılarda deniz yosunlarının hareketi engelleyecek biçimde çok olduğu yer

ERİŞİLMEK

 1. [-e] Erişme işi yapılmak, ulaşılmak, yetişilmek
  • "Birimizin erişilmez uzaklarda gördüğünü öbürümüz yapyakın görüyor." (Reşat Nuri Güntekin)

ERİTİLME

 1. [isim] Eritilmek işi

ERİNÇSİZ

 1. [sıfat] Erinci olmayan, tasalı, huzursuz, rahatsız

ERİŞİLME

 1. [isim] Erişilmek işi

ERİKLİK

 1. [isim] Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi

ERİŞMEK

 1. [-e] Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak
  • "Genç yaşında üne erişmiş, yönettiği oyunlar afişlerden inmemiş." (Necati Cumalı)
 2. Bir yere ulaşmak, varmak
  • "Boyu bir elli beş olduğu için eli ancak on beşinci düğmeye erişebilmektedir." (Haldun Taner)
 3. [nsz] Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak
  • "Yemişler bu yıl çabuk erişti."
 4. [nsz] Zaman gelip çatmak
  • "Vakit erişti. Bahar erişti."

ERİNÇLİ

 1. [sıfat] Erinci olan, huzurlu, rahat

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü