Enternasyonalci

  1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Enternasyonalci kelimesi baş harfi e son harfi i olan bir kelime.Başında e sonunda i olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi n , yedinci harfi a , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi o , onbirinci harfi n , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi c , onbeşinci harfi i . Başı e sonu i olan 15 harfli kelime.