Başında ens olan 19 kelime var. Ens ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ens olan kelimeler listesine ya da sonu ens ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ens bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ENSTRÜMANTALİZM

12 Harfli Kelimeler

ENSTRÜMANTAL

10 Harfli Kelimeler

ENSELENMEK, ENSELETMEK, ENSTANTANE

9 Harfli Kelimeler

ENSEFALİT, ENSELEMEK, ENSELENME, ENSELETME, ENSTRÜMAN

8 Harfli Kelimeler

ENSELEME, ENSİZLİK

7 Harfli Kelimeler

ENSEFAL, ENSTİTÜ

6 Harfli Kelimeler

ENSEST

5 Harfli Kelimeler

ENSAR, ENSER, ENSİZ

4 Harfli Kelimeler

ENSE


Kelime bulma makinesi

E N S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SEN

2 Harfli Kelimeler

EN, ES, NE, SE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

ENSTRÜMANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çalgısal, sözsüz

ENSELETMEK

 1. [-i] Enseleme işini yaptırmak

ENSELENMEK

 1. [nsz] Yakalanmak, ele geçirilmek

ENSTANTANE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Işıklama süresi saniyenin 1/25'i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi
 2. Bu yöntemle çekilen fotoğraf
  • "Bir iki enstantane denemesi yapmak istiyorum." (Çetin Altan)
 3. [sıfat] Anlık
  • "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum." (Sait Faik Abasıyanık)

ENSEFALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ensefaldeki iltihaplı hastalıklardan irinsiz olanlara verilen genel ad

ENSELENME

 1. [isim] Enselenmek işi

ENSTRÜMAN

 1. [isim] Çalgı
 2. Mali belge

ENSELETME

 1. [isim] Enseletmek işi

ENSELEMEK

 1. [-i] Kaçan veya saklanan birini yakalamak
  • "... polisim de hırsızı enselemek istiyorum." (Reşat Nuri Güntekin)

ENSELEME

 1. [isim] Enselemek işi

ENSİZLİK

 1. [isim] Ensiz olma durumu

ENSEFAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kafatası içindeki beyin ve yardımcı organların oluşturduğu yapı

ENSTİTÜ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
  • "Türk Standartları Enstitüsü. Türkiyat Enstitüsü."

ENSEST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aile içi yasak ilişki

ENSİZ

 1. [sıfat] Eni küçük olan, dar
  • "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere." (Enis Behiç Koryürek)

ENSER

 1. [isim] Ekser
  • "Duvara enser çaktım / Ucu demire benzer" (Halk türküsü)

ENSAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler

ENSE

 1. [isim] Boynun arkası
  • "Cebinden küçücük siyah bir mendil çıkardı. Yüzünü, gözünü, ensesini, boynunu sildi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Güneş, bütün gün enselerinde boza pişirmiş, vücutlarının teri mintanlarının üstüne çıkmıştı." (Haldun Taner)
  • "Polisler ikametgâhsız diye ensene yapışırlar, seni deliğe tıkarlar." (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü