Elektriklenmek

  1. [nsz] Elektrik enerjisiyle yüklü duruma gelmek
  2. Sinirli ve gergin bir duruma gelmek, gerginleşmek
  3. Etkilenmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Elektriklenmek kelimesi baş harfi e son harfi k olan bir kelime.Başında e sonunda k olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi l , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı e sonu k olan 14 harfli kelime.

E E E E K K K L L M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ELEKTRİKLENMEK

13 Harfli Kelimeler

ELEKTRİKLEMEK, ELEKTRİKLENME

12 Harfli Kelimeler

ELEKTRİKLEME

11 Harfli Kelimeler

ERKEKLENMEK, KERTİKLEMEK, TEKERLENMEK

10 Harfli Kelimeler

EKLENTİLER, ERKEKLENME, ERTELENMEK, ETENELİLER, ETKİLENMEK, İLERLETMEK, KENETLEMEK, KERTENKELE, KERTİKLEME, LEKELENMEK, LEKELETMEK, NİKELLEMEK, TEKERLEKLİ, TEKERLEMEK, TEKERLENME

9 Harfli Kelimeler

ELEKLEMEK, ENİKLEMEK, ERKETELİK, ERTELEMEK, ERTELENME, ETEKLEMEK, ETERLEMEK, ETKİLEMEK, ETKİLENME, İLERLEMEK, İLERLETME, İNEKLEMEK, İTEKLEMEK, İTELENMEK, KEKELEMEK, KEKEMELİK, KENETLEME, KERKİNMEK, KERTELEME, KERTİLMEK, KİRLENMEK, KİRLETMEK, KLİKLEMEK, LEKELEMEK, LEKELENME, LEKELETME, NİKELLEME, NİTELEMEK, RENKLEMEK, TEKERLEME, TELLENMEK, TİRELEMEK

8 Harfli Kelimeler

EKLEKTİK, EKLEMELİ, EKLENMEK, EKLETMEK, EKMEKLİK, EKTİRMEK, ELEKLEME, ELEKTRİK, ELLENMEK, ELLETMEK, ENİKLEME, ERKEKLİK, ERTELEME, ETEKLEME, ETERLEME, ETKENLİK, ETKİLEME, ETLENMEK, İLERLEME, İNEKLEME, İNLETMEK, İTEKLEME, İTELEMEK, İTELENME, İTLENMEK, KEKELEME, KEKLEMEK, KEKRELİK, KELEKLİK, KEMERLİK, KEMRELİK, KERKİNME, KERTİLME, KİLLEMEK, KİRLENME, KİRLETME, KİTLEMEK, KLİKLEME, LEKELEME, METRELİK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKLEMEK, EKLEMLİ, EKLENME, EKLENTİ, EKLETME, EKTİRME, ELEKLİK, ELEMENT, ELENMEK, ELETMEK, ELLEMEK, ELLENME, ELLETME, ERİNMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, ERMENEK, ETEKLİK, ETENELİ, ETKİMEK, ETLENME, İLENMEK, İLERLEK, İLETKEN, İLETMEK, İNLEMEK, İNLETME, İTELEME, İTLENME, KEKELİK, KEKLEME, KEMERLİ, KENELER, KENETLİ, KERTMEK, KİLLEME, KLİNKER, MERTLİK, METELİK

6 Harfli Kelimeler

EKENEK, EKİLME, EKLEME, ELEMEK, ELEMLİ, ELENME, ELENTİ, ELETME, ELLEME, EMEKLİ, ENEMEK, ERİMEK, ERİNME, ERİTEN, ERİTME, ERKETE, ERMENİ, ETİLEN, ETKİME, İLENME, İLETME, İLKTEN, İNLEME, İRKMEK, İTENEK, KEKEME, KEKLİK, KELEME, KELİME, KELKİT, KELLİK, KEMENT, KEMERE, KEMLİK, KENTER, KENTLİ, KERİME, KERMEN, KERTİK, KERTME

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, ELEME, ELLİK, ELMEK, EMLİK, ENEME, ENLEM, ENTEL, ERİME, ERKEK, ERKEN, ERKİN, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİN, ETENE, ETKEN, ETKİN, ETLİK, ETMEK, ETMEN, ETNİK, İLKEL, İLLET, İLMEK, İMLEK, İMREN, İNMEK, İRKME, İTMEK, KEKİK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELİK, KELLE

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELLİ, ELTİ, EMEK, EMEL, EMEN, EMET, EMİK, EMİN, EMİR, ENEK, ENİK, ENİR, ENLİ, EREK, EREN, ERİK, ERİL, ERİM, ERİN, ERKE, ERME, ERTE, ETEK, ETEN, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KER, KET, KİK, KİL, KİM, KİN, KİR, KİT, LİM, LİR, MEN, MET, MİL, MİR, MİT, NEM, NET, NİM, RET, TEK, TEL, TEM, TEN, TER, TİK, TİM, TİN, NİL

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, EN, ER, ET, İL, İM, İN, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE, RE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.