Elektriklendirmek

  1. [-i] Elektrik sağlamak
  2. Sinirli ve gergin bir duruma yol açmak
    • "Seçim, havayı büsbütün elektriklendirmiş, sinirleri iyice gerginleştirmişti." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Elektriklendirmek kelimesi baş harfi e son harfi k olan bir kelime.Başında e sonunda k olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi l , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi d , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , Başı e sonu k olan 17 harfli kelime.