Sonunda eki olan 19 kelime var. EKİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde eki olan kelimeler listesine ya da başında eki olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

SİNAMEKİ

7 Harfli Kelimeler

LAPSEKİ, MESLEKİ, MÜŞTEKİ, PÖSTEKİ, TÖMBEKİ

6 Harfli Kelimeler

AKSEKİ, GAZEKİ, GECEKİ, HAREKİ, HASEKİ, KEFEKİ, KÜFEKİ, ÖNCEKİ

5 Harfli Kelimeler

ÖTEKİ

4 Harfli Kelimeler

ÇEKİ, PEKİ, SEKİ, ZEKİ


Kelime bulma makinesi

E K İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EK, KE, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SİNAMEKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
 2. Bu bitkinin meyvesi
 3. Bu bitkinin bazı türlerinden elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan madde
 4. Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kimse

MÜŞTEKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yakınan, sızlanan, şikâyetçi

MESLEKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan

LAPSEKİ
...
TÖMBEKİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Özellikle İran'da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
  • "Tömbeki fiyatı fırladığı için nargileye tövbe etmişti." (Ömer Seyfettin)

PÖSTEKİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Koyun veya keçi postu
  • "Bir siyah koyun pöstekisinin üzerine diz çöktü." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Aman, bir karı ki görme... Maymun mu maymun, biçimsiz mi biçimsiz, pis mi pis... Ne yaparsın... Pöstekiyi kurtarmak lazım." (Ömer Seyfettin)

KÜFEKİ
...
HAREKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hareket durumunda, devinim durumunda olan, devinimsel

HASEKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı Devleti'nde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan
 2. Bostancı ocağının küçük dereceli subayları
 3. Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi

ÖNCEKİ

 1. [sıfat] Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
  • "Önceki başkan."

KEFEKİ

 1. [isim] Yapılarda kullanılan açık renkli, delikli, hafif, işlenmesi kolay, ateşe dayanıklı bir tür taş
 2. Diş taşı

AKSEKİ
...
GAZEKİ

 1. [isim] Cepken altına giyilen kolsuz bir çeşit giysi

GECEKİ

 1. [sıfat] Gece olan, gece yapılan

ÖTEKİ

 1. [sıfat] Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür, diğer
  • "Bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış!" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan

SEKİ

 1. [isim] Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set
 2. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set
 3. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça
 4. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras

PEKİ

 1. [edat] Evet
  • "Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz." (Refik Halit Karay)
 2. Pekâlâ

ÇEKİ

 1. [isim] Tartı
 2. 225,978 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi
 3. Üzüntü, sıkıntı
 4. Kadınların başlarına bağladıkları örtü

ZEKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek
  • "En zeki hayvan maymundur."
 2. Çabuk ve kolay kavrayan
  • "Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Zekâ varlığı gösteren
  • "İnce, zeki bir kalemi vardı." (Yusuf Ziya Ortaç)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü