Efsaneleştirmek

  1. [-i] Efsane durumuna getirmek
    • "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?" (Haldun Taner)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Efsaneleştirmek kelimesi baş harfi e son harfi k olan bir kelime.Başında e sonunda k olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi f , üçüncü harfi s , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi e , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı e sonu k olan 15 harfli kelime.