Başında e olan 8 harfli 228 kelime var. E harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde e harfi olan kelimeler listesine ya da sonu e harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EŞKİNSİZ

 1. [sıfat] Hızlı ve düzenli gitmeyen (at)

EYLEMSİZ

 1. [sıfat] Eylemi olmayan

ERİŞİLME

 1. [isim] Erişilmek işi

EMİRNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazılı buyruk
  • "Kaptanlar böyle bir seyahate çıkmak için bir de emirname istiyorlardı." (Feridun Fazıl Tülbentçi)

ERSİZLİK

 1. [isim] Kocasızlık

EKLİPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tutulum

EVLATLIK

 1. [isim] Evlat olma durumu
  • "Evdekiler Tanrı huzurunda şahit tutup Seyit'i evlatlıktan reddetti." (Lâtife Tekin)
 2. Küçük yaştan beri eve alınıp yetiştirilen kimse
  • "Albayın evlatlığı kendini göstermek için terliklerini şaplata şaplata aşırı bir kırıtışla geçmişti." (Haldun Taner)
 3. Birinin yasayla evlat olma hakkı tanıdığı kimse

EPİKÜRCÜ
...
EŞSİZLİK

 1. [isim] Eşsiz olma durumu
  • "Öldükten sonra övülür, göklere çıkartılır, eşsizliği, benzerliği belirtilir." (Haldun Taner)

ERKENDEN

 1. [zarf] Erken olarak, çok erken
  • "Kısmet olursa erkenden yola düzüleceğiz." (Ömer Seyfettin)

EPİGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazıt bilimi

ELVERMEK

 1. [nsz] Yetmek, yetecek kadar olmak
  • "Bu kadar bana elverir."
  • "Elverir ki bir gün bana, derinden, / Ta derinden bir gün bana "Gel" desin"." (Ahmet Kutsi Tecer)
 2. Uygun gelmek
  • "O her vakit, benim zaman elverirse pek çok çalışabileceğimi söyler." (Memduh Şevket Esendal)

ESRİTMEK

 1. [-i] Sarhoş olmasına yol açmak, sarhoş etmek

EYVALLAH

 1. [isim] "Allaha ısmarladık, öyle olsun" anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü
  • "Benden eyvallah! Yarın erkenden yola çıkacağım, diyerek kalktı." (Necati Cumalı)
  • "Mersi denir. Sonra teşekkür edilir. Eyvallah denir, çok mersi denir." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim, dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı." (Ömer Seyfettin)

ELEKLEME

 1. [isim] Eleklemek işi

EBUSSUUT
...
EMDİRMEK

 1. [-i] Emmesini sağlamak

EVRENSEL

 1. Evrenle ilgili
 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
  • "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." (Selâhattin Hilav)
 3. Dünya ölçüsünde, dünya çapında

ERKEKEVİ

 1. [isim] Oğlanevi

ESİRGEME

 1. [isim] Esirgemek işi, koruma, himaye, vikaye

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü