Başında e olan 11 harfli 99 kelime var. E harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde e harfi olan kelimeler listesine ya da sonu e harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ERADİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yok etme
  • "Sıtma eradikasyonu çalışmaları."

ELEŞTİRMELİ

 1. [sıfat] Eleştirme ile ilgili, eleştirme üzerine olan, eleştirel, tenkidî
  • "Eleştirmeli bir yazı."

EFKARLANMAK
...
EĞİTİMCİLİK

 1. [isim] Eğitimci olma durumu, eğitme işi veya eğitimcinin görevi

EGZOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dış başkalaşım

ETKİNLEŞMEK

 1. [nsz] Etkin özellik kazanmak

ENGELLENMEK

 1. [nsz] Engel olunmak
  • "... haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulmaz." (Anayasa)

ELEKTRİKSİZ

 1. [sıfat] Elektriği olmayan, elektrik enerjisiyle yüklü olmayan, elektrikle çalışmayan

EVLEVİYETLE

 1. [zarf] Öncelikle, haydi haydi

ENTELEKTÜEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
  • "Pek sevinmez görünmek, bazı entelektüel bozuntularının oldum olasıya başvurdukları pis bir numaradır." (Haldun Taner)
 2. Fikir sorunlarıyla ilgili
  • "Entelektüel bir çalışma."

ETİKETLENME

 1. [isim] Etiketlenmek işi

ELEKTROSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren araç

EZBERLENMEK

 1. [nsz] Ezberleme işi yapılmak

EKSERİYETLE

 1. [zarf] Genellikle
  • "Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Çoğunlukla

EMANETULLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sığıntı, yetim ve öksüz çocuk
  • "Kızları, damatları araya girdiler. Ne de olsa bu, bir emanetullahtı. Onu gece yarısı sokağın ortasına atıvermek yakışık almazdı." (Reşat Nuri Güntekin)

ENTEGRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bütünleşme
 2. Uyum

ENDAZELEMEK

 1. [-i] Endaze ile ölçmek

ETENELENMEK

 1. [nsz] Embriyo veya eklentileriyle ana arasında ilgi kurmak

ESMERLEŞMEK

 1. [nsz] Esmer duruma gelmek
 2. Siyaha yakın bir koyu renk almak

EBLEHLEŞMEK

 1. [nsz] Ebleh durumuna gelmek
  • "Hani bazı kadınlar vardır, hödük koca ile düşe kalka eblehleşir, içleri kararır." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü