Başında e olan 10 harfli 182 kelime var. E harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde e harfi olan kelimeler listesine ya da sonu e harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EZBERLEYİŞ

 1. [isim] Ezberleme işi veya biçimi

EĞLENCESİZ

 1. [sıfat] Eğlencesi olmayan
  • "Sayelerinde ne sazsız kalıyoruz ne eğlencesiz, eksik olmasınlar." (Refik Halit Karay)

EKŞİMİKSİZ

 1. [sıfat] Ekşimiği olmayan

EVLADÜİYAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoluk çocuk, ev halkı

ELİBELİNDE

 1. [isim] Halı ve kilimlere yapılan, ellerini beline koymuş insan figürünü andıran bir tür motif

ESENLEŞMEK

 1. Birbirine selam vermek, selamlaşmak
 2. [nsz] Vedalaşmak
  • "A dostlar esenleşelim / Tuz ekmek helalleşelim." (Yunus Emre)

ETENELİLER

 1. [isim] Etenesi bulunan memeliler alt sınıfı

ESİNLENMEK

 1. [-den] Bir şeyden ilham almak, içine doğmak, mülhem olmak
  • "Bir şiiri buğuseptilden esinlenerek Duyguseptil adını taşır." (Necati Cumalı)

EYLEMCİLİK

 1. [isim] Eylemci olma durumu
 2. İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, etkincilik, aktivizm

EKŞİMTIRAK

 1. [sıfat] Ekşimsi

EŞEKLEŞMEK

 1. [nsz] Çok anlayışsız ve kaba davranışlarda bulunmak

EKLEMLİLER

 1. [isim] Eklem bacaklılar

EYERLENMEK

 1. [nsz] Eyer vurulmak

ESKİTİLMEK

 1. [nsz] Eskitme işi yapılmak, eski duruma getirilmek

ELEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek

EVİNLENMEK

 1. [nsz] Buğday, arpa vb. olgunlaşmak

EĞRETİLEME

 1. [isim] Eğretilemek işi
  • "Kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır. Bu da ilginç bir eğretilemeyle romana yedirilir." (Selim İleri)
 2. İstiare

EFENDİBABA

 1. [isim] Bazı ailelerde çocukların babaları, gelinlerin kayınpederleri için kullandıkları saygı sözü

EŞEKKULAĞI

 1. [isim] Karakafes

ELEKTROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroliz işlemiyle çözülen madde
 2. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü